Položaj Roma u Srbiji nije bitno unapređen od 2009. godine kada je Vlada RS usvojila Strategiju na osnovu koje je trebalo stvoriti uslove za smanjivanje „razlika između Roma i građana drugih nacionalnosti“. Na slabosti „Strategije“ ukazao je Zaštitnik građana u svom Izveštaju i preporukama koje je upućivao organima javne vlasti, ali i organizacije civilnog društva – Liga za dekadu Roma, ERRC, Centar za prava manjina i drugi. Polazeći od ovih nalaza Kancelarija za unapređenje ljudskih i manjinskih prava Vlade RS je počela sa analizom stanja i izradom polazne studije za novi strateški dokument. Kancelarija je organizovala sastanke sa predstavnicima državnih organa i nevladinim organizacijama na kojima je razgovarano o principima na kojima bi trebalo osmisliti delotvoran način rešavanja problema Roma. U razgovorima je aktivno učestvovao i dr Goran Bašić član tima stručnjaka koji priprema pomenutu studiju.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *