Logo - Mreza za interkulturalnost-01

Interkulturalni-omladinski-centar

Korica Ucesce nacionalnih manjina u dip Srbije korica FINAL - CopyPOLITIČKA AKCIJA - Romski pokret i promene - Goran Bašić Rasprostranjenost romskih naselja

multi-kulti
akt-arhiva
pracenje-izbora-nsnm


VODIČ ZA INKLUZIVNE KULTURNE POLITIKE izvestaj - koricemedijii prisilne migracije  koricaosi koricakultura i ekonomski razvoj - koricaknjiga - od segregativne ka inoj politici multikulturalnosti 1

Mreža za interkulturalnost
Centar za istraživanje etniciteta (Beograd)
Centar za regionalizam (Novi Sad)
Centar za razvoj civilnog društva (Zrenjanin)
Agenda (Beograd)
DamaD (Novi Pazar)
Centar za demokratiju, ljudska prava i regionalnu saradnju (Beograd)
UrbanIn (Novi Pazar)
Centar za interkulturnu komunikaciju (Petrovaradin)
Beogradski centar za ljudska prava (Beograd)

ŠTA SU PREPREKE INTERKULTURALNOSTI U SAVREMENOM DRUŠTVU?
četvrtak, 19 septembar 2019 11:38

interkultiCentar za istraživanje etniciteta organizuje razgovor na temu "Šta su prepreke interkulturalnosti u savremenom društvu" koji će se održati 26. septembra 2019. godine u 12.00 u Medija centru u Beogradu (Terazije, 3, II sprat).

Povod za razgovor je istraživanje Centra o preprekama razvoja interkulturalnog okruženja u našoj zemlji, koje bi s obzirom na njene demografske, etničke, verske, jezičke i druge osobenosti trebalo da je „prirodno društveno stanje“. Posle kratkih uvodnih izlaganja trebalo bi da razmotrimo da li je interkulturalizam alternativa dominantnim politikama segregativnog multikulturalizma, kakve su njegove perspektive i kakva je uloga civilnog društva u tom procesu.

AGENDA


 
INTERKULTURALNOST STVARA SUPERHEROJE!
sreda, 18 septembar 2019 16:16

superherojPostanite i vi superheroj!

Snimanje spota podržala Open Society Foundation Serbia / Fondacija za otvoreno društvo Srbija

 
Velika distanca između etničkih zajednica u Srbiji
sreda, 18 septembar 2019 15:09

goran baiDruštvene veze između etničkih zajednica u Srbiji su slabe, etnička distanca je visoka, a u javnim politikama podstiču se mere koje ne rešavaju postojeće probleme, pokazuje istraživanje Centra za proučavanje etniciteta iz Beograda.

http://rs.n1info.com/Vesti/a526807/Basic-Velika-distanca-izmedju-etnickih-zajednica-u-Srbiji.html

https://www.juznevesti.com/Drushtvo/Problem-albanske-manjine-proizilazi-iz-neresenog-statusa-srpskog-i-albanskog-naroda.sr.html

 
Šta su prepreke interkulturalnosti u Srbiji, Novi Sad
sreda, 11 septembar 2019 13:31

1270456476472260Centar za istraživanje etniciteta u saradnji sa Centrom za interkulturnu komunikaciju uspešno je organizovao razgovor na temu "Šta su prepreke interkulturalnosti u Srbiji" koji je održan 10. septembra 2019. godine u Kulturnom centru LAB u Novom Sadu. Nastojeći da obnovi razgovor o alternativi organizacija civilnog društva u višeetničkoj i višereligijskoj državi, poput naše, Centar je pokrenuo zagovaranje interkulturalizma kao društvene vrline.

Razgovor o poverenju, solidarnosti, društvenoj podršci, vrednostima i vrlini proistekao je iz istraživanja Centra za istraživanje etniciteta o preprekama za uspostavljanje interkulturalnog društva. Projekat je podržala Fondacija za otvoreno društvo.

Opširnije...
 
INTERKULTURALNA BRZALICA
ponedeljak, 09 septembar 2019 13:39

interkulturalnostInterkulturalnost je vrlina i način života u srećnom društvu.

https://www.facebook.com/centarzaistrazivanjeetniciteta/videos/392892011626348/

Snimanje spota podržala je Open Society Foundation Serbia / Fondacija za otvoreno društvo Srbija

 
Šta su prepreke interkulturalnosti u Srbiji, Novi Pazar
četvrtak, 05 septembar 2019 00:00

img 9919Centar za istraživanje etniciteta u saradnji sa AC FORUM 10 uspešno je organizovao razgovor na temu "Šta su prepreke interkulturalnosti u Srbiji" koji je održan 3. septembra 2019. godine u Media centru u Novom Pazaru. Nastojeći da obnovi razgovor o alternativi organizacija civilnog društva u višeetničkoj i višereligijskoj državi, poput naše, Centar je pokrenuo zagovaranje interkulturalizma kao društvene vrline.

Zahvaljujući podršci Fondacije za otvoreno društvo koja je među retkim a možda i jedina među organizacijama u Srbiji koja posvećeno i kontinuirano podržava projekte OCD zasnovane na interkulturalnoj agendi, Centar je analizirao prepreke jačanju interkulturalnih odnosa i politika i pre nego što objavimo te rezultate i preporuke na ovaj način smo pokušali da obnovimo sinergiju neophodnu za budući aktivizam koji je osnova promene društvenih vrednosti.

https://www.youtube.com/watch?v=ezxaN39vOCo

Opširnije...
 
INTERKULTURALNOST
ponedeljak, 12 avgust 2019 00:00

interakcija je vaznaCENTAR ZA ISTRAŽIVANJE ETNICITETA sprovodi projekat "Integrativna politika multikulturalnosti u Srbiji", kojim je utvrdio probleme i prepreke u vezi sa unapređenjem međuetničkih odnosa u Srbiji. Cilj projekta je da promoviše interkulturalizam kao osnovu stabilnog i srećnog društva. Projektom je, pored ostalog, predviđeno da se o ovim problemima govori u javnosti, ali kroz promociju interkulturalizma. Bitno je da osvestimo činjenicu koliko je interakcija važna a različitost za slavlje!

https://www.facebook.com/centarzaistrazivanjeetniciteta/videos/2438333266260042/

 

 
Goran Bašić o izborima predstavnika za vijeća nacionalnih manjina u Srbiji
nedelja, 04 novembar 2018 19:16

basicPripadnici nacionalnih manjina u Srbiji birali su danas svoje predstavnike za vijeća nacionalnih manjina, a već su ih, sistemom elektorskih skupština, izabrali Hrvati i Makedonci. Gost Al Jazeere bio je Goran Bašić, direktor Instituta društvenih znanosti u Beogradu i nekadašnji zamjenik Zaštitnika građana za prava nacionalnih manjina Srbije.

http://balkans.aljazeera.net/video/basic-o-izborima-predstavnika-za-vijeca-nacionalnih-manjina-u-srbiji

 
UČEŠĆE NACIONALNIH MANJINA U JAVNOM ŽIVOTU SRBIJE
četvrtak, 28 jun 2018 12:48

korica ucesce nacionalnih manjina u dip srbije korica finalCentar za istraživanje etniciteta i Koordinacija nacionalnih saveta nacionalnih manjina u saradnji sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu završavaju rad na projektu Delotvorna zastupljenost nacionalnih manjina u radu organa javne vlasti i javnih službi, koji je podržala Fondacija za otvoreno društvo. Stručnjaci Centra su pripremili analizu stanja i preporuke u vezi sa unapređenjem prava nacionalnih manjina u ovim oblastima koje su od suštinskog značaja za njihovu društvenu integraciju.

Cilj razgovora na Nacionalnoj konferenciji, koju organizujemo 29. juna 2018. u Subotici, je da sagledamo postojeće stanje, utvrdimo njegove dobre strane, ali i prepreke koje onemogućavaju ostvarivanje pomenutih prava i naznačimo održiva rešenja.

Opširnije...
 
UKOLIKO SE USVOJE IZMENE I DOPUNE ZAKONA O ZAŠTITI PRAVA I SLOBODA NACIONALNIH MANJINA NEĆE SE PROMENITI BAŠ NIŠTA
četvrtak, 26 oktobar 2017 18:09

zakonMinistarstvo državne uprave i lokalne samouprave je dugo pripremalo izmene i dopune Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina zbog, kako piše u obrazloženju Nacrta njegovog usklađivanja sa Ustavom, nomotehničkh poboljšanja, ispunjavanja obaveza iz Akcionog plana za Poglavlje 23 i najzad, uvođenja kaznenih mera. Problemi koji duže od decenije opterećuju položaj i ostvarivanje prava nacionalnih manjina, međuetničke odnose i društvenu stabilnost i na koje stručnjaci i organizacije civilnog društva ukazuju od 2006. godine neće biti rešeni ovim Zakonom. Predlozi (videti prilog) koje je civilno društvo blagovremeno uputilo nisu prihvaćeni uz obrazloženje da se ne uklapaju u koncept Zakona. To je apsolutno tačno. Predlozi se nemaju u šta uklopiti jer Nacrt nema koncept.

Predlozi organizacija civilnog društva su se odnosili na sledeće: reformi propisa kojima se uređuje položaj nacionalnih manjina trebalo bi pristupiti nakon najavljenih izmena Ustava Srbije; predmet reforme je i Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina; izmenama treba obuhvatiti i izmene drugih zakona kojima su uređena pitanja kulturne autonomije i samouprave nacionalnih manjina; urediti Ustavom utvrđeno prava nacionalnih manjina da neposredno učestvuju u odlučivanju u vezi sa ostvarivanjem priznatih kolektivnih prava; stvoriti normativne uslove i institucionalnu podršku za integrativnu politiku multikulturalnosti.

Uzgred, rasprava o Zakonu o zaštiti prava nacionalnih manjina koji Srbija nikada nije donela (postojeći koji je predmet izmena i dopuna je preuzet iz pravnih tekovina Jugoslavije) traje punih četvrt veka.

MIŠLJENJE NA NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRAVA I SLOBODA NACIONALNIH MANJINA

 
Kontekst: Nacionalne manjine u regiji - prava i sigurnost
četvrtak, 25 maj 2017 09:43

kontekst

KONTEKST - Emisiju uredila Žana Kovačević, vodio Saša Delić

Nacionalna manjina je, prema definiciji, dio određenog naroda koji ne živi u svojoj nacionalnoj državi, već u drugoj, s drugim narodima. Položaj nacionalnih manjina određen je međunarodnim pravom, ali je pod velikim utjecajem društvenih prilika i političkih karakteristika države u kojoj žive. U zemljama Balkana nacionalne manjine čine i do trećine ukupnog stanovništva pojedinih država. Kako žive nacionalne manjine u zemljama regije i kolika prava uživaju? Koliko su uspjeli sačuvati svoju kulturu i jezik, šta su problemi s kojima se suočavaju? Kakav je odnos većine prema manjini? Za Kontekst govore: Aleksandar Tolnauer, predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Goran Bašić, direktor Instituta društvenih nauka, i Nedžad Jusić, član Vijeća za nacionalne manjine Bosne i Hercegovine i predsjednik udruženja Roma „Euro Rom“ Tuzla.

http://balkans.aljazeera.com/video/kontekst-nacionalne-manjine-u-regiji-prava-i-sigurnost

 
AKCIONI PLAN ZA STRATEGIJU SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA ROMA NIJE DONET I TO JESTE PREPREKA NJENOG OSTVARIVANJA
nedelja, 09 april 2017 11:50

grafika apAkcioni plan za sprovođenje Strategije socijalnog uključivanja Roma 2016–2025. godine nije usvojen. Bez akcionog plana Strategija je neupotrebljiva, mere koje su njome planirane ne mogu se pratiti, niti je moguće utvrditi napredak u ostvarivanju njenih ciljeva: a) uspostavljanje mehanizama za sprovođenje, planiranje, praćenje i unapređenje usvojenih mera i aktivnosti; b) razvijanje kapaciteta i odgovornosti organa državne uprave i lokalne samouprave da se efikasno staraju o ostvarivanju i zaštiti prava lica romske nacionalnosti; c) obezbeđenje sredstava u Budžetu Republike Srbije, budžetima JLS, kao i kod međunarodnih razvojnih partnera za finansiranje strateških mera; d) delotvorno uključivanje predstavnika romske zajednice u osmišljavanje i sprovođenje strateških mera.

Strategijom je predviđeno i to da će se ustanoviti način praćenja i finansiranja strateških mera i da će se do kraja 2017. godine osmisliti racionalan, efikasan i ekonomičan mehanizam njenim upravljanjem. AP za Poglavlje 23 predviđa ispunjavanje niza obaveza koje proizilaze i iz Strategije. Sve ovo nije ispunjeno i nisu stvoreni uslovi da se ove obaveze ostvare u predviđenom roku u najboljem interesu građana romske nacionalnosti. Aktivnosti i sredstva koje ulažu međunarodne organizacije ne daju pun efekat jer ne postoji način efikasnog upravljanja Strategijom. Za sve to potrebno je da se usvoji Akcioni plan u kojem su jasno utvrđeni prioriteti, mere, aktivnosti, indikatori, sredstva i način praćenja rezultata.

Sasvim sigurno je da godinu dana nakon usvajanja Strategije postoje problemi koji ugrožavaju ostvarivanje postavljenih ciljeva. Ustanovljeno Koordinaciono telo za praćenje Strategije je jedini nagoveštaj sistemskog pristupa rešavanju problema Roma, ali nije i ne može biti maska za sve neostvarene i neispunjene obaveze.

 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Strana 1 od 10

 

UNESCO-Konvencija-o-kulturnoj-raznolikostiAgenda 21 za kulturu Bela knjiga o interkulturnom dijalogu Ljubljanske smernice za integraciju raznolikih društava popis-stanovnistva-2012-prema-nacionalnosti-1 standardizacija-romskog-jezikaIZVESTAJ-O-SPROVODJENJU-STRATEGIJEprilozi strategiji unapredjenja polozaja romapolazna studija

prava nacionalnih manjina

 

Online
Imamo 57 gostiju na mreži
Statistika
Broj pregleda članka : 378840
feed-image RSS
© 2019 Centar za istraživanje etniciteta