Kontakt

Centar za istraživanje etniciteta

Petra Jovovića 8

11080 Beograd, Srbija
Tel: +381(0)114065760
Fax:+381(0)112639094
e-mail: office@ercbgd.org.rs

e-mail: bgderc@eunet.rs

Predsednica Upravnog Odbora

Dragica Puljarević
dpuljarevic@ercbgd.org.rs

Savetnik za razvoj programa

dr Goran Bašić
basicgoran11@gmail.com

Finansijski menadžer

Ivana Đorđević

j.djordjevic@ercbgd.org.rs