Centar za istraživanja etniciteta u saradnji sa udruženjem BIBIJA Romski ženski centar realizuju projekat „Antidiskriminacione politike prema Romima u lokalnoj zajednici“. Projekat se realizuje u okviru programa SPROVOĐENJE ANTIDISKRIMINACIONIH POLITIKA U REPUBLICI SRBIJI ZA 2021. GODINU a uz podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Projekat je usmeren ka dizanju kapaciteta nosioca antidiskriminacionih mera u JLS za primenu preporuka nezavisnih tela, ali i propisa kojima je regulisana zabrana diskriminacije. U okviru projekta pripremljen je Vodič za prevenciju i eliminisanje diskriminacije Roma i Romkinja u lokalnoj zajednici, koji sadrži informacije o Romima koje javnosti nisu dovoljno poznate, a ukazuju na njihov doprinos razvoju društva; potom o mehanizmima suzbijanja diskriminacije i njihovog ostvarivanja u JLS.

Cilj Vodiča je da se postigne:

  • Bolja obaveštenost nosioca antidiskriminacionih politika u JLS o oblicima diskriminacije i načinima njene prevencije i eliminacije;
  • Jačanje saradnje i uspostavljanje mreža lokalnih aktera u borbi protiv diskriminacije;
  • Smanjivanje obima diskriminacije u lokalnoj zajednici;
  • Prikupljanje desegregiranih podataka o diskriminaciji.

Vodič za prevenciju i eliminisanje diskriminacije Roma i Romkinja u lokalnoj zajednici

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *