slika izbori

Mreža za interkulturalnost prati ostvarivanje prava nacionalnih manjina u Srbiji, a naročito prilike u vezi sa izmenama Zakona o nacionalnim savetima i izborima manjinskih samouprava koji bi trebalo da se održe u junu ove godine.

Nacionalni saveti nacionalnih manjina izabrani su u skladu sa Zakonom o nacionalnim savetima na izborima održanim 6. juna 2010. godine, a ova tela manjinske samouprave u oblasti kulturne autonomije konstituisana su u roku od trideset dana od proglašenja konačnih rezultata. Mandat člana Nacionalnog saveta traje četiri godine, a član 35 istog Zakona obavezuje nadležnog ministra da najkasnije devedeset dana pre isteka mandata nacionalnog saveta donese odluku o raspisivanju izbora. Propisano je da se izbori održavaju istovremeno za sve manjinske samouprave i da moraju biti okončani najkasnije petnaest dana pre istaka mandata na koji su izabrani članovi nacionalnog saveta. Prema Zakonu o ministarstvima o izborima nacionalnih saveta staralo se Ministarstvo pravde i državne uprave.

Zakonom utvrđen rok za raspisivanje izbora je istekao. To znači da u prvoj polovini jula ističe mandat članova nacionalnih saveta izabranih u junu 2010. godine i da ova tela prestaju sa radom?

Izmene Zakona o nacionalnim savetima najavljene krajem prošle godine, Odluka Ustavnog suda o neusklađenosti važnih članova ovog Zakona sa Ustavom RS i nedavni parlamentarni izbori ne bi trebalo da su izgovor nadležnim organima za neraspisivanje izbora za manjinske samouprave jer je na probleme u vezi sa slabostima Zakona o nacionalnim savetima ukazivano još u junu 2010. godine neposredno nakon održavanja prvih izbora održanih u skladu sa ovim Zakonom.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *