Svetski dan Roma, 8. april, sećanje je na 1971. godinu kada su romski intelektualci i aktivisti odlučili da pokrenu političku akciju za emancipaciju Roma. Od tada, počela je je istrajna borba za priznavanje identiteta, uvažavanje kulture i građansku ravnopravnost. Inspiracija promenama i politikama unapređenja položaja Roma, početkom osme decenije XX veka bila su iskustva jugoslovenskih Roma od kojih je najveći broj živeo u Srbiji i Makedoniji. Siromaštvo, diskriminacija, nepravde ni četiri decenije nakon što je ovaj proces počeo i dobio svoju političku artikulaciju u principu inkluzije nisu iskorenjene i prepreka su ostvarivanju građanske ravnopravnosti i ljudskih prava većine Roma. Izazovi i iskušenja savremenog društva u kojem dekonstrukcija socijalne države umanjuje šanse za pravičniju distribuciju javnih dobara i teret integracije stavljaju na pojedinca ne idu na ruku siromašnima među kojima su Romi zbog generacijskog, strukturnog siromaštva najugroženiji. Bez obzira na nepovoljne okolnosti treba odlučno nastaviti sa ekonomskim i prosvetnim osnaživanje romske zajednice – realnim i pravičnim povlasticama u javnim politikama obrazovanja i zapošljavanja stvoraju se predpostavke za puno ostvarivanje ekonomskih, socijalnih i građanskih prava Roma.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *