U novopazarskom „Kulturnom centru“ promovisan je Vodič za inkluzivne kulturne politike koji je u saradnji sa KC „DamaD“ napiso dr Goran Bašič. O Vodiču su govorili autor, prof. dr Dragoljub Đorđević i gospođa Zibija Šarenkapić. Cilj Vodiča je da donosiocima odluka u lokalnim samoupravama, ali i stručnjacima zaposlenim u institucijama kulture, Nacionalnom savetu bošnjačke nacionalne manjine, nevladinim organizacijama i građanima predoči šta mogu da učine kako bi u postojećim uslovima kulturnu baštinu i stvaralaštvo iskoristili za ekonomnski razvoj i unapređenje međuetničkih odnosa. Pored toga, što ukazuje na konkretne aktivnosti Vodič predočava i na napredak u organizaciji upravljanja multikulturalnih društava koji se sprovodi kroz novu generaciju univerzalnih i evropskih standarda (UNESCO Deklaracija o kulturnoj raznolikosti, Bela knjiga Saveta Evrope o interkulturalnom dijalogu, Agenda 21 za kulturu, Ljubljanske smernice, Visokog komesara OSCE).

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *