Na konferenciji održanoj 30. septembra u Medija centru predstavljeni su rezultati istraživanja.

Duže od decenije stručnjaci Centra za istraživanje etniciteta ukazuju na probleme u vezi sa politikom multikulturalizma u Srbiji. Proteklih godina realizovano je nekoliko projekata u kojima je ukazivano na pravne i političke nedostatke i nastojali smo da istraživanjima ukažemo na probleme koji suštinski opterećuju međuetničke odnose i ostvarivanje prava nacionalnih manjina. Međutim, raspravi koja se vodila o tim problemima nedostajali su podaci na osnovu kojih bi se merili efekti mera u javnim politikama kojima su uređena prava nacionalnih manjina. U nastojanju da pomognemo da se ti podaci prikupe pokrenut je projekat, u saradnji sa Institutom društvenih nauka i uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, koji smo radno zvali Etnička distanca, ali koji je postao mnogo više od toga.

Metodologija koju su razvile kolege iz Instituta društvenih nauka koju su predstavili na konferenciji prevazišla je početne projektne ambicije. Koncipiorano je istraživanje tako da je pored merenja međusobne socijalne bliskosti, odnosno udaljenosti etničkih zajednica u Srbiji, procenjivan i potencijal za društvenu integraciju manjina, diskriminaciju na nacionalnoj osnovi i zadovoljstvo pripadnika nacionalnih manjina ostvarivanjem priznatih prava.

Dobijeni podaci predstavljaju osnov za dalja istraživanja i Centar će svakako zagovarati primenu ovih podataka u praksi, prilikom kreiranja novih mera u javnim politikama, evaulacije postojećih, pisanja izveštaja i daljih projekata.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *