30. septembar 2020.
od 12–14 časova,
Medija centar, Beograd

U okviru projekta Šta pripadnici/ce nacionalnih manjina misle o “manjinskim” pravima i politikama? Centar za istraživanje etniciteta i Institut društvenih nauka organizuju razgovor na kojem će biti predstavljeni nalazi istraživanja „Socijalni odnosi između etničkih zajednica u Srbiji“. Istraživanje je sprovedeno zahvaljujući podršci Fondacije za otvoreno društvo, Srbija.

Cilj istraživanja je bio da se, pre svega, prikupe validni podaci o socijalnoj bliskosti (udaljenosti) etničkih zajednica u Srbiji, a potom i da se ispitaju mogućnosti za uspostavljanje politike integrativne multikulturalnosti i najzad, da se prikupe podaci o stavovima građana pripadnika nacionalnih manjina o ostvarivanju prava na kulturnu autonomiju i manjinsku samoupravu i o iskustvima sa diskriminacijom na nacionalnoj osnovi.

Rezultati istraživanja bi trebalo da budu od koristi donosiocima odluka i stručnjacima u javnoj upravi, manjinskim samoupravama, nezavisnim telima, akademskoj zajednici, međunarodnim organizacijama i svima koji su zainteresovani za integraciju i ostvarivanje prava nacionalnih manjina.

Izveštaj o rezultatima istraživanja i njegov Rezime možete preuzeti na sledećim linkovima:

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *