MISIJA, VIZIJA, CILJEVI

MISIJA

Centar za istraživanje etniciteta je nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija koja se bavi proučavanjem fenomena multikulturalnosti i etniciteta u širem i užem smislu. Stručnjaci i saradnici Centra prate i proučavaju promene u vezi sa multikulturalnim/međuetničkim odnosima i položajem etničkih i verskih manjina u regionima jugoistočne i centralne Evrope.

VIZIJA

Bolje društvo zasnovano na slobodi, znanju uz puno poštovanje ljudskih prava…

CILjEVI

Zastupanje interesa etno-kulturnih manjina; razvoj bezbednosti građana u multietničkim društvima; razvoj civilnog društva; razvoj lokalne demokratije u multietničkim sredinama; zaštita kulturne baštine etno-kulturnih manjina; prevazilaženje konflikata; stvaranje održivog modela društvenog razvoja; unapređenje javnih politika, unapređenje socio-ekonomskog i kulturnog položaja Roma.