sl1

sl1

Mreža za interkulturalnost organizovala je raspravu o ustavno-pravnom položaju nacionalnih manjina u Srbiji u kojoj je predočeno da postojeća politika multikulturalnosti pogoduje razvoju segregativnih društvenih odnosa i da položaj nacionalnih manjina svodi na uređenje položaja nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Međutim, i ta rešenja su manjkava jer nacionalni saveti zbog svog centralističkog ustrojstva i snažnog preplipitanja sa političkim interesima nemaju institucionalne, organizacione i funkcionalne kapacitete da se delotvorno staraju o sprovođenju dva Ustavna instituta kojima se štite etno-kulturni identiteti – kulturna autonomija i manjinska samouprava.

sl2

Iako je u raspravi o ovim pitanjima učestvovalo više od pedeset učesnika, Mreža sa žaljenjem konstatuje da u njoj nisu učestvovali ni predstavnici javne vlasti niti predstavnici albanskog, bošnjačkog i mađarskog nacionalnog saveta u čijem radu su izraženi problemi centralizacije i politizacije.

Reforme koje će uslediti tokom pregovora o pristupanju EU omogućiće temeljnu izmenu postojećih propisa i u vezi sa zaštitom prava nacionalnih manjina. Mreža se zalaže da se utvrdi jasna politika multikulturalnosti prilagođena društvenim potrebama, a ne interesima političkih stranaka; da se usvoji zakon kojim se uređuje položaj nacionalnih manjina; da se u Zakonu u nacionalnim savetima nacionalnih manjina unesu izmene koje omogućavaju decentralizaciju i depolitizaciju manjinskih samouprava, omogući delotvorno učešće građana pripadnika nacionalnih manjina u radu manjinskih samouprava na lokalnom i nacionalnom nivou i da se pravično urede pitanja delotvornog učešća nacionalnih manjina u političkom životu i javnim poslovima.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *