Logo - Mreza za interkulturalnost-01

Interkulturalni-omladinski-centar

prepreke interkulturalnostiKorica Ucesce nacionalnih manjina u dip Srbije korica FINAL - CopyPOLITIČKA AKCIJA - Romski pokret i promene - Goran Bašić Rasprostranjenost romskih naselja

multi-kulti
akt-arhiva
pracenje-izbora-nsnm


VODIČ ZA INKLUZIVNE KULTURNE POLITIKE izvestaj - koricemedijii prisilne migracije  koricaosi koricakultura i ekonomski razvoj - koricaknjiga - od segregativne ka inoj politici multikulturalnosti 1

Mreža za interkulturalnost
Centar za istraživanje etniciteta (Beograd)
Centar za regionalizam (Novi Sad)
Centar za razvoj civilnog društva (Zrenjanin)
Agenda (Beograd)
DamaD (Novi Pazar)
Centar za demokratiju, ljudska prava i regionalnu saradnju (Beograd)
UrbanIn (Novi Pazar)
Centar za interkulturnu komunikaciju (Petrovaradin)
Beogradski centar za ljudska prava (Beograd)

OSTVARIVANJE PRAVA NACIONALNIH MANJINA NA KULTURNU AUTONOMIJU
četvrtak, 12 decembar 2019 12:06

ercbgdU okviru projekta Šta pripadnici/ce nacionalnih manjina misle o "manjinskim" pravima i politikama Centar za istraživanje etniciteta održao je  Fokus grupe u Novom Sadu i Beogradu. Održane Fokus grupe bile su posvećene utvrđivanju stanja i problema u vezi sa ostvarivanjem prava na kulturnu autonomiju pripadnika nacionalnih manjina (obrazovanje, službena upotreba jezika i pisma, informisanje i kultura) koji nemaju čvrste veze sa manjinskim samoupravama (Nacionalni savet nacionalne manjine) ili koji žive disperzirano u odnosu na kulturne centre koje pripadnici nacionalnih manjina tradicionalno nastanjuju, odnosno koji bi prava iz kulturne autonomije trebalo da ostvaruju neposredno.

 

 

UNESCO-Konvencija-o-kulturnoj-raznolikostiAgenda 21 za kulturu Bela knjiga o interkulturnom dijalogu Ljubljanske smernice za integraciju raznolikih društava popis-stanovnistva-2012-prema-nacionalnosti-1 standardizacija-romskog-jezikaIZVESTAJ-O-SPROVODJENJU-STRATEGIJEprilozi strategiji unapredjenja polozaja romapolazna studija

prava nacionalnih manjina

 

Online
Imamo 44 gostiju na mreži
Statistika
Broj pregleda članka : 461871
© 2020 Centar za istraživanje etniciteta