Logo - Mreza za interkulturalnost-01

Interkulturalni-omladinski-centar

prepreke interkulturalnostiKorica Ucesce nacionalnih manjina u dip Srbije korica FINAL - CopyPOLITIČKA AKCIJA - Romski pokret i promene - Goran Bašić Rasprostranjenost romskih naselja

multi-kulti
akt-arhiva
pracenje-izbora-nsnm


VODIČ ZA INKLUZIVNE KULTURNE POLITIKE izvestaj - koricemedijii prisilne migracije  koricaosi koricakultura i ekonomski razvoj - koricaknjiga - od segregativne ka inoj politici multikulturalnosti 1

Mreža za interkulturalnost
Centar za istraživanje etniciteta (Beograd)
Centar za regionalizam (Novi Sad)
Centar za razvoj civilnog društva (Zrenjanin)
Agenda (Beograd)
DamaD (Novi Pazar)
Centar za demokratiju, ljudska prava i regionalnu saradnju (Beograd)
UrbanIn (Novi Pazar)
Centar za interkulturnu komunikaciju (Petrovaradin)
Beogradski centar za ljudska prava (Beograd)

ODLOŽENA SEDNICA SAVETA ZA NACIONALNE MANJINE
petak, 16 decembar 2016 00:00

javna raspravaSednica Saveta za nacionalne manjine RS koja je bila zakazana za danas, odložena je iako je sednici od 28 prisustvovalo 26 članova saveta.

Prilikom usvajanja dnevnog reda ispred Koordinacije nacionalnih saveta predsednik Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine Sulejman Ugljanin, zatražio je da se sa dnevnog reda sednice skinu tri tačke dnevnog reda koje se odnose na Izveštaj o Akcionom planu za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina i Predlog prioritetne oblasti finansiranja za 2017. godinu iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine.

Ministarka Ana Brnabić, predsedavajuća Saveta, tražila je da se po Poslovniku članovi Saveta o tome izjasne ističući da su ovo tri ključne teme o pravima nacionalnih manjina u Srbiji i da nije jasno zbog čega nacionalni saveti o njima ne žele da diskutuju, tim pre što su svi učesnici mogli da utiču na dnevni red jer im je dostavljen nedelju dana pre održavanja sednice. Za dnevni red glasali su predsednici nacionalnih saveta bugarske, bunjevačke, romske, crnogorske i egipatske manjine, kao i svi predstavnici Vlade koju su predstavljali ministarka pravde Nela Kuburović i državni sekretari u Ministarstvu prosvete, Ministarstvu kulture i informisanja, predstavnik Ministarstva spoljnih poslova, direktor Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama i direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović. Sednici je prisustvovao i Vladimir Božović, savetnik u kabinetu Predsednika Vlade.

Kako većina predsednika nacionalnih saveta nije glasala za predloženi dnevni red sednica Saveta za nacionalne manjine je odložena.

Sednicu je obeležilo neprimereno obraćanje predsednika albanskog nacionalnog saveta, Jonuza Musliua ministarki Brnabić. Musliu je pretećim tonom, uz podizanje prsta, rekao da se „ovde uvodi diktatura“, na šta je ministarka podsetila da se sprovođenje zakona u Srbiji ne može nazivati diktaturom i da je AP usvojen te da izmene AP nisu tema, već njegovo sprovođenje.

U pripremi AP učestvovali su predstavnici svih Nacionalnih saveta nacionalnih manjina, kao i predstavnici OEBS-a i Saveta Evrope. Ovaj AP usvojen je 3. marta 2016. godine.

(Preuzeto sa sajta Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu).

 

 

UNESCO-Konvencija-o-kulturnoj-raznolikostiAgenda 21 za kulturu Bela knjiga o interkulturnom dijalogu Ljubljanske smernice za integraciju raznolikih društava popis-stanovnistva-2012-prema-nacionalnosti-1 standardizacija-romskog-jezikaIZVESTAJ-O-SPROVODJENJU-STRATEGIJEprilozi strategiji unapredjenja polozaja romapolazna studija

prava nacionalnih manjina

 

Online
Imamo 34 gostiju na mreži
Statistika
Broj pregleda članka : 461856
© 2020 Centar za istraživanje etniciteta