Logo - Mreza za interkulturalnost-01

Interkulturalni-omladinski-centar

prepreke interkulturalnostiKorica Ucesce nacionalnih manjina u dip Srbije korica FINAL - CopyPOLITIČKA AKCIJA - Romski pokret i promene - Goran Bašić Rasprostranjenost romskih naselja

multi-kulti
akt-arhiva
pracenje-izbora-nsnm


VODIČ ZA INKLUZIVNE KULTURNE POLITIKE izvestaj - koricemedijii prisilne migracije  koricaosi koricakultura i ekonomski razvoj - koricaknjiga - od segregativne ka inoj politici multikulturalnosti 1

Mreža za interkulturalnost
Centar za istraživanje etniciteta (Beograd)
Centar za regionalizam (Novi Sad)
Centar za razvoj civilnog društva (Zrenjanin)
Agenda (Beograd)
DamaD (Novi Pazar)
Centar za demokratiju, ljudska prava i regionalnu saradnju (Beograd)
UrbanIn (Novi Pazar)
Centar za interkulturnu komunikaciju (Petrovaradin)
Beogradski centar za ljudska prava (Beograd)

LJUDSKA SIGURNOST I MULTIKULTURALNOST
ponedeljak, 21 jul 2014 08:05

damad-forum-np-3

Kulturni centar „DAMAD“ iz Novog Pazara organizovao je brojne aktivnosti u šest lokalnih samouprava u jugozapadnoj Srbiji kojima je zagovaran koncept ljudske sigurnosti kao način unapređenja kvaliteta života u lokalnoj zajednici. U javnim debatama su pored građana, predstavnika nevladinih organizacija, kancelarija za mlade, javnih službi, donosioca odluka u lokalnim zajednicama učestvovali i stručnjaci koji se bave različitim aspektima zaštite ljudskih prava i jačanja sigurnosti građana u lokalnoj zajednici.

sjenica-forum-bassich

O značaju stabilnih međuetničkih odnosa za kvalitetan život u lokalnoj zajednici govorio je dr Goran Bašić, koji je ukazao na to da politika multikulturalnosti u Srbiji ne odgovara prirodi njene multietničnosti. Doneti zakoni ne zadovoljavaju potrebe većine građana pripadnika nacionalnih manjina i njima se podstiče segregativni multikulturalizam i održava etnička distanca. Za stabilnost zajednice i sigurnost građana potrebni su dobri zakoni na osnovu kojih se sprovode delotvorne javne politike, zadovoljavaju potrebe građana i podstiče njihovo učešće u donošenju odluka. Kako bi se to postiglo neophodne su izmene politike multikulturalnosti koje pored ostalog zahtevaju reformu zakona kojima je uređen položaj nacionalnih manjina. 

 

 

UNESCO-Konvencija-o-kulturnoj-raznolikostiAgenda 21 za kulturu Bela knjiga o interkulturnom dijalogu Ljubljanske smernice za integraciju raznolikih društava popis-stanovnistva-2012-prema-nacionalnosti-1 standardizacija-romskog-jezikaIZVESTAJ-O-SPROVODJENJU-STRATEGIJEprilozi strategiji unapredjenja polozaja romapolazna studija

prava nacionalnih manjina

 

Online
Imamo 40 gostiju na mreži
Statistika
Broj pregleda članka : 419536
© 2020 Centar za istraživanje etniciteta