Logo - Mreza za interkulturalnost-01

Interkulturalni-omladinski-centar

prepreke interkulturalnostiKorica Ucesce nacionalnih manjina u dip Srbije korica FINAL - CopyPOLITIČKA AKCIJA - Romski pokret i promene - Goran Bašić Rasprostranjenost romskih naselja

multi-kulti
akt-arhiva
pracenje-izbora-nsnm


VODIČ ZA INKLUZIVNE KULTURNE POLITIKE izvestaj - koricemedijii prisilne migracije  koricaosi koricakultura i ekonomski razvoj - koricaknjiga - od segregativne ka inoj politici multikulturalnosti 1

Mreža za interkulturalnost
Centar za istraživanje etniciteta (Beograd)
Centar za regionalizam (Novi Sad)
Centar za razvoj civilnog društva (Zrenjanin)
Agenda (Beograd)
DamaD (Novi Pazar)
Centar za demokratiju, ljudska prava i regionalnu saradnju (Beograd)
UrbanIn (Novi Pazar)
Centar za interkulturnu komunikaciju (Petrovaradin)
Beogradski centar za ljudska prava (Beograd)

IZVEŠTAJI O RADU NACIONALNOG SAVETA BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE
četvrtak, 24 jul 2014 08:40

logo---urban-in

URBAN-IN iz Novog Pazara, članica Mreže za interkulturalnost, objavila je, na osnovu sprovedenih istraživanja, izveštaje  o stavovima mladih Bošnjaka o radu Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine.

Izveštaj - Aktivni mladi za aktivne nacionalne savete

BNV-izvestaj

 
LJUDSKA SIGURNOST I MULTIKULTURALNOST
ponedeljak, 21 jul 2014 08:05

damad-forum-np-3

Kulturni centar „DAMAD“ iz Novog Pazara organizovao je brojne aktivnosti u šest lokalnih samouprava u jugozapadnoj Srbiji kojima je zagovaran koncept ljudske sigurnosti kao način unapređenja kvaliteta života u lokalnoj zajednici. U javnim debatama su pored građana, predstavnika nevladinih organizacija, kancelarija za mlade, javnih službi, donosioca odluka u lokalnim zajednicama učestvovali i stručnjaci koji se bave različitim aspektima zaštite ljudskih prava i jačanja sigurnosti građana u lokalnoj zajednici.

Opširnije...
 
JAČA MREŽA ZA INTERKULTURALNOST
utorak, 15 jul 2014 08:32

Logo---Mreza-za-interkulturalnost-01

Mreži za interkulturalnost pristupili su Beogradski centar za ljudska prava, CINK (Novi Sad) i Urban-in (Novi Pazar).

 
RASPRAVA O POLOŽAJU NACIONALNIH MANJINA
četvrtak, 10 jul 2014 00:00

sl1

Mreža za interkulturalnost organizovala je raspravu o ustavno-pravnom položaju nacionalnih manjina u Srbiji u kojoj je predočeno da postojeća politika multikulturalnosti pogoduje razvoju segregativnih društvenih odnosa i da položaj nacionalnih manjina svodi na uređenje položaja nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Međutim, i ta rešenja su manjkava jer nacionalni saveti zbog svog centralističkog ustrojstva i snažnog preplipitanja sa političkim interesima nemaju institucionalne, organizacione i funkcionalne kapacitete da se delotvorno staraju o sprovođenju dva Ustavna instituta kojima se štite etno-kulturni identiteti – kulturna autonomija i manjinska samouprava.

Opširnije...
 
MREŽA ZA INTERKULTURALNOST - OD SEGREGATIVNOG KA INTEGRATIVNOM MULTIKULTURALIZMU
utorak, 08 jul 2014 00:00

Logo---Mreza-za-interkulturalnost-01

Mreža za interkulturalnost organizuje 9. jula 2014. u Novom Sadu raspravu o izmenama politike multikulturalnosti u Srbiji. Polazeći od toga da postojeća multikulturalna politika podstiče segregativne društvene odnose koje karakteriše visoka etnička distanca i nestabilnost članice Mreže se zalažu za konačno uređenje položaja nacionalnih manjina primereno prirodi multikulturalnosti u Srbiji. U okviru sesije Unapređenje normativnog statusa nacionalnih manjina o razlozima za promenama multikulturalne politike govoriće dr Goran Bašić, prof. dr Marijana Pajvančić, dr Snežana Ilić i mr Miroslav Keveždi.

 

Od segregativne ka integrativnoj politici multikulturalnosti u RS

AGENDA KONFERENCIJE - 9. jul 2014

 
CENTAR ZA REGIONALIZAM – MONITORING TRANSPARENTNOSTI RADA PET NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA
ponedeljak, 07 jul 2014 17:47

czr

Centar za regionalizam iz Novog Sada, jedan od osnivača Mreže za interkulturalnost saopštiće rezultate praćenja transparentnosti rada nacionalnih saveta mađarske, slovačke, romske, bugarske i rumunske nacionalne manjine. Pored stručnjaka Centra o radu ovih manjinskih samouprava govoriće i njihovi predstavnici.

 
CRCD – NEVIDLJIVI VLASI POLITIČKO ILI KULTURNO PITANJE
ponedeljak, 07 jul 2014 17:45

cdcs

Centar za razvoj civilnog društva iz Zrenjanina, jedan od osnivača Mreže za interkulturalnost, organizovao je razgovor o problemima sa kojima se u vezi sa zaštitom etno-kulturnog identiteta suočavaju pripadnici vlaške nacionalne manjine. Pored dr Snežane Ilić, koordinatorke projekta, o dilemama kulturne politike Vlaha govoriće i predsednik Nacionalnog saveta vlaške nacionalne manjine Radiša Dragojević i predsednik Foruma za kultura Vlaha Dragomir Dragić.

 
DAMAD – PROMOCIJA LJUDSKE SIGURNOSTI U JUGOZAPADNOJ SRBIJI
nedelja, 06 jul 2014 00:00

damad

DamaD iz Novog Pazara, jedan od osnivača Mreže za interkulturalnost, organizuje razgovore sa građanima u šest lokalnih samouprava o pitanjima sigurnosti u lokalnoj zajednici. Cilj razgovora je da se ojača građanska inicijativa i odgovornost u lokalnoj zajednici odnosno da se podstakne želja za aktivnim učešćem građana u lokalnim promenama. U razgovorima će učestvovati Jelena Milić, Zoran Lutovac, Marijana Pajvančić, Jadranka Jelinčić, Olivera Vuković i Goran Bašić.

 
O „UNAPREĐENJU“ STRATEGIJE ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA ROMA
četvrtak, 03 jul 2014 00:00

3.07.2014

Položaj Roma u Srbiji nije bitno unapređen od 2009. godine kada je Vlada RS usvojila Strategiju na osnovu koje je trebalo stvoriti uslove za smanjivanje „razlika između Roma i građana drugih nacionalnosti“. Na slabosti „Strategije“ ukazao je Zaštitnik građana u svom Izveštaju i preporukama koje je upućivao organima javne vlasti, ali i organizacije civilnog društva – Liga za dekadu Roma, ERRC, Centar za prava manjina i drugi. Polazeći od ovih nalaza Kancelarija za unapređenje ljudskih i manjinskih prava Vlade RS je počela sa analizom stanja i izradom polazne studije za novi strateški dokument. Kancelarija je organizovala sastanke sa predstavnicima državnih organa i nevladinim organizacijama na kojima je razgovarano o principima na kojima bi trebalo osmisliti delotvoran način rešavanja problema Roma. U razgovorima je aktivno učestvovao i dr Goran Bašić član tima stručnjaka koji priprema pomenutu studiju.

 
IMA LI KRAJA MULTIKULTURALNOJ ODISEJI?
četvrtak, 05 jun 2014 00:00

danas

AUTOR: GORAN BAŠIĆ

Uređivanje položaja nacionalnih manjina u Srbiji počelo je 2002. godine, a nedavno izmenjeni Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina očekuju nove izmene jer nije usaglašen sa Ustavom, a ni sa prirodom multikulturalnosti u zemlji.

Nacionalni saveti nacionalnih manjina su tela manjinske samouprave koja se staraju o sprovođenju kulturne autonomije kojom država obezbeđuje zaštitu etničkih i kulturnih identiteta nacionalnih manjina. Zakon iz 2009. godine kojim su utvrđeni izbor i nadležnosti ovih tela sadrži brojne propuste na koje su stručnjaci ukazivali još tokom rasprave koja je prethodila njegovom usvajanju, a kasnije su na njih upozorili i Ustavni sud i sva nezavisna tela: Zaštitnik građana, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka ličnosti.

Nakon usvajanja izmena i dopuna ovog zakona, otklonjen je tek deo propusta, odnosno trebalo bi da su stvoreni uslovi za sprovođenje izbora nacionalnih saveta. Međutim, tokom skupštinske rasprave najavljene su nove izmene istog zakona kojima ga, u skladu sa odlukom Ustavnog suda, treba usaglasiti sa Ustavom RS u delu kojim su uređene nadležnosti nacionalnih saveta i njihov odnos sa organima javne vlasti.

Opširnije...
 
TRIBINA ZAŠTITA I UNAPREĐENJE BOŠNJAČKOG KULTURNOG NASLEĐA I KULTURA PAMĆENJA
nedelja, 11 maj 2014 00:00

tribina-bnv-dan-zastave-2014-8-300x193

Povodom obeležavanja 11. maja dana Bošnjaka u Srbiji Bošnjačko nacionalno vijeće i Zavod za kulturu sandžačkih Bošnjaka u Republici Srbiji organizovali su tribinu posvećenu pitanjima zaštite i unapređenja kulturnog nasleđa. Autohtona materijalna i nematerijalna kulturna baština Bošnjaka deo je ukupnog kulturnog nasleđa Srbije i pored njenog očuvanja i zaštite treba voditi računa o orgomnom potencijalu koji ona poseduje za razvoj kulturnih industrija i ekonomski razvoj. 

 
ŠTA SE DOGAĐA SA RASPISIVANJEM IZBORA ZA NACIONALNE SAVETE NACIONALNIH MANJINA?
subota, 26 april 2014 11:29

slika izboriMreža za interkulturalnost prati ostvarivanje prava nacionalnih manjina u Srbiji, a naročito prilike u vezi sa izmenama Zakona o nacionalnim savetima i izborima manjinskih samouprava koji bi trebalo da se održe u junu ove godine.

Nacionalni saveti nacionalnih manjina izabrani su u skladu sa Zakonom o nacionalnim savetima na izborima održanim 6. juna 2010. godine, a ova tela manjinske samouprave u oblasti kulturne autonomije konstituisana su u roku od trideset dana od proglašenja konačnih rezultata. Mandat člana Nacionalnog saveta traje četiri godine, a član 35 istog Zakona obavezuje nadležnog ministra da najkasnije devedeset dana pre isteka mandata nacionalnog saveta donese odluku o raspisivanju izbora. Propisano je da se izbori održavaju istovremeno za sve manjinske samouprave i da moraju biti okončani najkasnije petnaest dana pre istaka mandata na koji su izabrani članovi nacionalnog saveta. Prema Zakonu o ministarstvima o izborima nacionalnih saveta staralo se Ministarstvo pravde i državne uprave.

Opširnije...
 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Strana 9 od 11

 

UNESCO-Konvencija-o-kulturnoj-raznolikostiAgenda 21 za kulturu Bela knjiga o interkulturnom dijalogu Ljubljanske smernice za integraciju raznolikih društava popis-stanovnistva-2012-prema-nacionalnosti-1 standardizacija-romskog-jezikaIZVESTAJ-O-SPROVODJENJU-STRATEGIJEprilozi strategiji unapredjenja polozaja romapolazna studija

prava nacionalnih manjina

 

Online
Imamo 40 gostiju na mreži
Statistika
Broj pregleda članka : 483596
feed-image RSS
© 2020 Centar za istraživanje etniciteta