Logo - Mreza za interkulturalnost-01

Interkulturalni-omladinski-centar

prepreke interkulturalnostiKorica Ucesce nacionalnih manjina u dip Srbije korica FINAL - CopyPOLITIČKA AKCIJA - Romski pokret i promene - Goran Bašić Rasprostranjenost romskih naselja

multi-kulti
akt-arhiva
pracenje-izbora-nsnm


VODIČ ZA INKLUZIVNE KULTURNE POLITIKE izvestaj - koricemedijii prisilne migracije  koricaosi koricakultura i ekonomski razvoj - koricaknjiga - od segregativne ka inoj politici multikulturalnosti 1

Mreža za interkulturalnost
Centar za istraživanje etniciteta (Beograd)
Centar za regionalizam (Novi Sad)
Centar za razvoj civilnog društva (Zrenjanin)
Agenda (Beograd)
DamaD (Novi Pazar)
Centar za demokratiju, ljudska prava i regionalnu saradnju (Beograd)
UrbanIn (Novi Pazar)
Centar za interkulturnu komunikaciju (Petrovaradin)
Beogradski centar za ljudska prava (Beograd)

GRAĐANI I GRAĐANKE ZA LJUDSKA PRAVA
petak, 15 april 2016 09:08

share4I u Novom Sadu razgovaraće se na temu „Zašto nam je potrebno ministarstvo za ljudska i manjinska prava“. Nesumnjivo je da napredak u vezi sa ustavno-pravnim uređenjem, ostvarivanjem i zaštitom ljudskih prava nije otklonio mnoštvo problema koji sprečavaju društveno uključivanje, eliminisanje diskriminacije, zaštitu socijalnih i ekonomskih prava, niti je postignuta društvena sigurnost u kojoj je kultura ljudskih prava jedan od obrazaca ponašanja u javnom životu. Ljudska prava su u demokratskom društvu utkana u sve socijalne odnose i o tome treba da brinu svi: građani i građanke, NVO, lokalne samouprave, akademska zajednica, ali pre svega državna uprava. U njoj neko mora sa punom odgovornošću da se stara o ostvarivanju, zaštiti, praćenju, koordinaciji, izveštavanju, upravljanju ljudskim i manjinskim pravima.

Opširnije...
 
LJUDSKA PRAVA TREBAJU „DOBRU UPRAVU“
utorak, 12 april 2016 00:00

130416-02Obrazovanje Ministarstva za ljudska i manjinska prava bitno bi doprinelo unapređenju ostvarivanja i zaštite ljudskih prava i uspostavila bi se politička i upravna odgovornost za odluke koje se donose i poslove koji se obavljaju u državnoj upravi – zaključak je sa okruglog stola na temu „Zašto nam je potrebno ministarstvo za ljudska i manjinska prava“. U razgovoru su učestvovali predstavnici nevladinih organizacija, javne uprave, nezavisnih tela i građani i građanke.

AGENDA

INICIJATIVA ZA USTANOVLJAVANJE MINISTARSTVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

Opširnije...
 
KO UPRAVLJA STRATEGIJOM SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA ROMA?
petak, 08 april 2016 07:59

share2Čestitajući Romima 8. april Centar za istraživanje etniciteta podseća da je Vlada Republike Srbije početkom godine usvojila Strategiju socijalnog uključivanja Roma, ali da još uvek nije ustanovljeno telo koje bi trebalo da upravlja poslovima sprovođenja strateških mera. Reč je o tome da je Strategijom utvrđen načina unapređenja ljudskih prava Roma i da upravne i administrativne prepreke ili nedostaci u vezi sa upravljanjem afirmativnim merama i drugim merama socijalnog uključivanja ne smeju da budu prepreka ostvarivanju ljudskih prava. Ustanovljavanjem Ministarstva za ljudska i manjinska prava stvorila bi se upravna i politička osnova za efikasno i odgovorno sprovođenje mera socijalnog uključivanja Roma.

 
ZAŠTO NAM JE POTREBNO MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA?
petak, 08 april 2016 07:56

share3Centar za istraživanje etniciteta organizuje razgovor o razlozima zbog kojih bi trebalo da u Vladi Republike Srbije postoji ministarstvo zaduženo za ljudska i manjinska prava. O tome će u utorak 12. aprila u „Medija centru“ u 13.00 sati govoriti Goran Bašić, Milan Antonijević, Sara Dereta i Zoran Stojiljković, a u razgovoru će učestvovati predstavnici državne uprave, nezavisnih državnih organa, nevladinih organizacija.

 
Manjine, većina i predizborna kombinatorika u Srbiji
četvrtak, 07 april 2016 00:00

tribina hgs u fabrici - 11.04.2016. finalnoTribina Hrvatskog građanskog saveza 11. aprila u Novom Sadu

Hrvatski građanski savez u saradnji sa Studentskim kulturnim centrom Novi Sad organizuje tribinu pod nazivom "Manjine, većina i predizborna kombinatorika u Srbiji".

Tribina će se održati 11. apila 2016. (ponedeljak), od 19 časova u Novom Sadu, uprostoru "Fabrike" (Kineska četvrt, Bulevar Despota Stefana br. 5).

Ključna pitanja na koje će učesnici tribine nastojati da daju odgovore su: Kako manjinske stranke i predstavnici manjinskih zajednica nastupaju na izborima 2016? Kako postojeći izborni sistem utiče na reprezentovanje manjina u predstavničkim telima i izvršnoj vlasti? Kako se ponašaju političke stranke građanske orijentacije u odnosu na manjinska pitanja i manjine u Srbiji? Da li nam ovi izbori donose promene (na bolje, ili na gore)?

Na tribini će kao uvodničari/ke govoriti: dr Anton Delić, antropolog (Hrvatski građanski savez), Aida Ćorović, građanska aktivistkinja i narodna poslanica (u sazivu 2014-2016.), prof. dr Goran Bašić, istraživač (Centar za razvoj etniciteta) i Vladimira Dorčova Valtnerova, novinarka. Razgovor će moderirati Marija Srdić, aktivistkinja i novinarka.

 

 
LJUDSKA PRAVA I DOBRA UPRAVA
ponedeljak, 04 april 2016 13:39

ljimpI pored toga što se u javnosti često govori o ljudskim pravima i što se u izveštajima međunarodnih organizacija i državnih organa Republike Srbije ukazuje na probleme u vezi sa njihovim ostvarivanjem u javnoj upravi ne postoji organ koji se sa punom političkom i upravnom odgovornosti bavi ljudskim pravima. Potreba za državnim organom koji bi vodio računa o stanju, ostvarivanju, praćenju ljudskih prava, izveštavanju o primeni međunarodnih standarda u različitim oblastima ljudskih prava i unapređenju kulture ljudskih prava je sve više izražena. Građani se često suočavaju sa problemima u vezi sa ostvarivanjem i zaštitom prava na rad, socijalnu i zdravstvenu zaštitu, a pojedine društvene grupe i sa isključenošću i diskriminacijom, u porastu su vršnjačko nasilje i nasilje u porodici u kojima su žene i dece najčešće žrtve.

Zbog toga, ali i zbog obaveza koje će država i građani imati tokom pristupanja Evropskoj uniji, u budućoj Vladi Republike Srbije trebalo bi da se ustanovi Ministarstva za ljudska i manjinska prava koje bi se u skladu sa principom „dobre uprave“ staralo o tome da građani imaju pun pristup i odgovarajuću zaštitu ljudskih prava.

 
KONFERENCIJA O DELOTVORNOM UČEŠĆU NACIONALNIH MANJINA U JAVNOM ŽIVOTU
četvrtak, 31 mart 2016 00:00

sl. 1Faktički položaj nacionalnih manjina je uslovljen Ustavom i propisima, ali mogućnost da realno utiču na lične planove i društvene promene su suštinski pokazatelj kvalitetom života i integracije pripadnika nacionalnih manjina. U tom smislu zastupljenost nacionalnih manjina u radu organa javne vlasti i javnim službama i zastupljenost njihovih političkih predstavnika u skupštinskim telima i drugim organima vlasti su, uz manjinsku samoupravu kulturnom autonomijom, ključne poluge pune integracije u suštinske ravnopravnosti nacionalnih manjina.

Opširnije...
 
Antisemitska zloupotreba medija
utorak, 01 mart 2016 14:42

kuca-logoBeograd, 29. februar 2016: Kuća ljudskih prava najoštrije osuđuje fašistički i antisemitski napad glavnog urednika Večernjih novosti, Ratka Dmitrovića na pisca Filipa Davida. Individualni gest i manifestacija intelektualne hrabrosti pisca koji se pod svodovima Narodne biblioteka na pristojan način ogradio od prisustva predsednika Tomislava Nikolića je pravo uglednog književnika, nezavisno od toga da li se neko slaže sa njim ili ne.

Međutim, zapanjuje varvarska i eksplicitno antisemitska reakcija glavnog urednika državnih Večernjih novosti na ovaj čin. Prebrojavajući „krvna zrnca“ uglednog književnika, Dmitrović ga optužujuje i presuđuje mu − da kao Jevrejin nema pravo da napada „predsednika Srba“, koji su mu za vreme nacističke okupacije Jugoslavije poštedeli život. Podsećamo Dmitrovića da je Nikolić predsednik građana Srbije a ne samo Srba. Podsećamo da je i Filip David građanin Srbije sa svim pravima kao i drugi i da u ta prava spada i slaganje ili neslaganje sa ratnom i nacionalističkom prošlošću Tomislava Nikolića.

Opširnije...
 
KOMPARATIVNA ISKUSTVA DRŽAVA ČLANICA EU U VEZI SA UREĐENJEM POLOŽAJA NACIONALNIH MANJINA
ponedeljak, 07 decembar 2015 12:33

v emisijaPeta u serijalu radio emisija pruža komparativni prikaz različitih koncepata manjinske zaštite u državama članicama EU i ispituje mogućnosti unapređenja manjinske politike u Srbiji kroz preuzimanje nekih od komparativnih rešenja. Emisija se bavi iskustvima Mađarske i Slovačke u vezi za položajem nacionalnih manjina i uticajem procesa pridruživanja i članstva u EU na ovu oblast. Pored toga, prof. Korhec iznosi svoje stavove o uticaju evrointegracija na položaj nacionalnih manjina i o komparativnim iskustvima država članica EU koja se eventualno mogu primeniti i u Srbiji.

Sagovornici u ovoj emisiji su: Nj.E. Atila Pinter, ambasador Mađarske u Srbiji; Peter Susko, Otpravnik poslova Ambasade Slovačke u Srbiji i Tamaš Korhec, profesor Fakulteta za pravne i poslovne studije u Novom Sadu.

https://soundcloud.com/ercbgd/manjinska-prava-na-putu-ka-evropi-emisija-5

 
VIDLJIVOST NACIONALNIH MANJINA
petak, 04 decembar 2015 00:00

iv emisijaČetvrta u serijalu radio emisija se odnosi na pitanje vidljivosti nacionalnih manjina u javnom prostoru u Srbiji, u kom kontekstu će se adresirati problemi zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u javnoj administraciji, političke reprezentacije nacionalnih manjina, kao i zastupljenosti na javnoj sceni.

Pitanja na koje se fokusira ova emisija su: koliko su nacionalne manjine društveno vidljive i koliko su uključene u neko „šire“ društvo? Koliko su pripadnici većinskog naroda upoznati sa kulturom i tradicijom nacionalnih manjina koje žive u Srbiji i u kojoj meri percipiraju nacionalno heterogenu strukturu stanovništva u Srbiji? Kako proces pridruživanja Srbije EU utiče na položaj nacionalnih manjina u Srbiji, a naročito na povećanje njihove društvene vidljivosti?

Sagovornici u ovoj emisiji su: Mihalj Njilaš, Pokrajinski sekretar za upravu, propise i nacionalne manjine; Ana Tomanova Makanova, predsednica Koordinacije nacionalnih saveta nacionalnih manjina; Vlado Radulović, Kancelarija za ljudska i manjinska prava i Goran Bašić, direktor Instituta društvenih nauka i saradnik Centra za istraživanje etniciteta.

https://soundcloud.com/ercbgd/prava-manjina-na-putu-ka-evropi-emisija-4

 
BORBA PROTIV RASNE, VERSKE, JEZIČKE I SLIČNE NETRPELJIVOSTI
ponedeljak, 30 novembar 2015 00:00

iii emisijaTreća u serijalu radio emisija se bavi pitanjem borbe protiv međuetničke netrpeljivosti, s obzirom da EU teži ostvarivanju pluralizma, tolerancije i eliminisanju svakog oblika rasne, verske, jezičke ili slične netrpeljivosti. Okosnicu emisije čine sledeće teme: interetnička distanca u Srbiji, efikasnost borbe protiv nacionalne netrpeljivosti u Srbiji, višejezičnost i međuetnička komunikacija u Srbiji, uticaj procesa pridruživanja Srbije EU na izgradnju pluralističkog društva i unapređenje međunacionalnih odnosa u Srbiji.

Sagovornici u ovoj emisiji su: Eva Vukašinović, zamenica Pokrajinskog zaštitnika građana; Aida Ćorović, borac za prava manjina i narodna poslanica i Jelena Lončar, predavač na Fakultetu političkih nauka i saradnica Centra.

https://soundcloud.com/ercbgd/manjinska-prava-na-putu-ka-evropi-emisija-3

 
ZABRANA DISKRIMINACIJE
četvrtak, 26 novembar 2015 00:00

ii emisijaDruga u serijalu radio emisija se bavi pitanjem zabrane diskriminacije. U emisiji su obrađena sledeća pitanja: stanje u Srbiji po pitanju diskriminacije lica na osnovu nacionalne pripadnosti, kako prepoznati posrednu diskriminaciju? Da li u Srbiji postoje efikasni instrumenti za zaštitu od diskriminacije? Da li i na koji način pridruživanje Srbije EU utiče na poboljšanje stanja u oblasti zabrane diskriminacije na nacionalnoj osnovi?

Sagovornici u ovoj emisiji su: Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava; Marijana Pajvančić, dekanica Fakultet za evropske pravno-političke studije; Emila Spasojević, Kancelarija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Borče Veličkovski, predsednik Saveta makedonske nacionalne manjine.

https://soundcloud.com/ercbgd/manjinska-prava-na-putu-ka-evropi-emisija-2

 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Strana 4 od 11

 

UNESCO-Konvencija-o-kulturnoj-raznolikostiAgenda 21 za kulturu Bela knjiga o interkulturnom dijalogu Ljubljanske smernice za integraciju raznolikih društava popis-stanovnistva-2012-prema-nacionalnosti-1 standardizacija-romskog-jezikaIZVESTAJ-O-SPROVODJENJU-STRATEGIJEprilozi strategiji unapredjenja polozaja romapolazna studija

prava nacionalnih manjina

 

Online
Imamo 40 gostiju na mreži
Statistika
Broj pregleda članka : 482053
feed-image RSS
© 2020 Centar za istraživanje etniciteta