Logo - Mreza za interkulturalnost-01

Interkulturalni-omladinski-centar

prepreke interkulturalnostiKorica Ucesce nacionalnih manjina u dip Srbije korica FINAL - CopyPOLITIČKA AKCIJA - Romski pokret i promene - Goran Bašić Rasprostranjenost romskih naselja

multi-kulti
akt-arhiva
pracenje-izbora-nsnm


VODIČ ZA INKLUZIVNE KULTURNE POLITIKE izvestaj - koricemedijii prisilne migracije  koricaosi koricakultura i ekonomski razvoj - koricaknjiga - od segregativne ka inoj politici multikulturalnosti 1

Mreža za interkulturalnost
Centar za istraživanje etniciteta (Beograd)
Centar za regionalizam (Novi Sad)
Centar za razvoj civilnog društva (Zrenjanin)
Agenda (Beograd)
DamaD (Novi Pazar)
Centar za demokratiju, ljudska prava i regionalnu saradnju (Beograd)
UrbanIn (Novi Pazar)
Centar za interkulturnu komunikaciju (Petrovaradin)
Beogradski centar za ljudska prava (Beograd)

INTERKULTURALNA BRZALICA
ponedeljak, 09 septembar 2019 13:39

interkulturalnostInterkulturalnost je vrlina i način života u srećnom društvu.

https://www.facebook.com/centarzaistrazivanjeetniciteta/videos/392892011626348/

Snimanje spota podržala je Open Society Foundation Serbia / Fondacija za otvoreno društvo Srbija

 
Šta su prepreke interkulturalnosti u Srbiji, Novi Pazar
četvrtak, 05 septembar 2019 00:00

img 9919Centar za istraživanje etniciteta u saradnji sa AC FORUM 10 uspešno je organizovao razgovor na temu "Šta su prepreke interkulturalnosti u Srbiji" koji je održan 3. septembra 2019. godine u Media centru u Novom Pazaru. Nastojeći da obnovi razgovor o alternativi organizacija civilnog društva u višeetničkoj i višereligijskoj državi, poput naše, Centar je pokrenuo zagovaranje interkulturalizma kao društvene vrline.

Zahvaljujući podršci Fondacije za otvoreno društvo koja je među retkim a možda i jedina među organizacijama u Srbiji koja posvećeno i kontinuirano podržava projekte OCD zasnovane na interkulturalnoj agendi, Centar je analizirao prepreke jačanju interkulturalnih odnosa i politika i pre nego što objavimo te rezultate i preporuke na ovaj način smo pokušali da obnovimo sinergiju neophodnu za budući aktivizam koji je osnova promene društvenih vrednosti.

https://www.youtube.com/watch?v=ezxaN39vOCo

Opširnije...
 
PREDLOG ZA OTKLANJANJA PREPREKA
ponedeljak, 02 septembar 2019 00:00

interkultiCENTAR ZA ISTRAŽIVANJE ETNICITETA sprovodi projekat "Integrativna politika multikulturalnosti u Srbiji", kojim je utvrdio probleme i prepreke u vezi sa unapređenjem međuetničkih odnosa u Srbiji. U skladu sa predlogom projekta prikupljeni su i analizirani izveštaji i rezultati projekata OCD koje je Fondacija podržala u poslednjih pet godina u okviru programa Prevazilaženje segregativnog multikulturalizma: ka interkulturalizmu. Rad na ovom delu projekta koji podrazumeva pored ostalog i sintezu postojećih podataka je ukazao da većina podataka ne postoji.

Kao rezultat prve dve faze projekta nastao je dokument „Predlog za otklanjanja prepreka i uspostavljanje integrativne politike multikulturalnosti (interkulturalizma)“.

PREDLOG ZA OTKLANJANJE PREPREKA I USPOSTAVLJANJE INTEGRATIVNE POLITIKE MULTIKULTURALNOSTI (INTERKULTURALIZMA)

 

 
INTERKULTURALNOST
ponedeljak, 12 avgust 2019 00:00

interakcija je vaznaCENTAR ZA ISTRAŽIVANJE ETNICITETA sprovodi projekat "Integrativna politika multikulturalnosti u Srbiji", kojim je utvrdio probleme i prepreke u vezi sa unapređenjem međuetničkih odnosa u Srbiji. Cilj projekta je da promoviše interkulturalizam kao osnovu stabilnog i srećnog društva. Projektom je, pored ostalog, predviđeno da se o ovim problemima govori u javnosti, ali kroz promociju interkulturalizma. Bitno je da osvestimo činjenicu koliko je interakcija važna a različitost za slavlje!

https://www.facebook.com/centarzaistrazivanjeetniciteta/videos/2438333266260042/

 

 
Goran Bašić o izborima predstavnika za vijeća nacionalnih manjina u Srbiji
nedelja, 04 novembar 2018 19:16

basicPripadnici nacionalnih manjina u Srbiji birali su danas svoje predstavnike za vijeća nacionalnih manjina, a već su ih, sistemom elektorskih skupština, izabrali Hrvati i Makedonci. Gost Al Jazeere bio je Goran Bašić, direktor Instituta društvenih znanosti u Beogradu i nekadašnji zamjenik Zaštitnika građana za prava nacionalnih manjina Srbije.

http://balkans.aljazeera.net/video/basic-o-izborima-predstavnika-za-vijeca-nacionalnih-manjina-u-srbiji

 
UČEŠĆE NACIONALNIH MANJINA U JAVNOM ŽIVOTU SRBIJE
četvrtak, 28 jun 2018 12:48

korica ucesce nacionalnih manjina u dip srbije korica finalCentar za istraživanje etniciteta i Koordinacija nacionalnih saveta nacionalnih manjina u saradnji sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu završavaju rad na projektu Delotvorna zastupljenost nacionalnih manjina u radu organa javne vlasti i javnih službi, koji je podržala Fondacija za otvoreno društvo. Stručnjaci Centra su pripremili analizu stanja i preporuke u vezi sa unapređenjem prava nacionalnih manjina u ovim oblastima koje su od suštinskog značaja za njihovu društvenu integraciju.

Cilj razgovora na Nacionalnoj konferenciji, koju organizujemo 29. juna 2018. u Subotici, je da sagledamo postojeće stanje, utvrdimo njegove dobre strane, ali i prepreke koje onemogućavaju ostvarivanje pomenutih prava i naznačimo održiva rešenja.

Opširnije...
 
UKOLIKO SE USVOJE IZMENE I DOPUNE ZAKONA O ZAŠTITI PRAVA I SLOBODA NACIONALNIH MANJINA NEĆE SE PROMENITI BAŠ NIŠTA
četvrtak, 26 oktobar 2017 18:09

zakonMinistarstvo državne uprave i lokalne samouprave je dugo pripremalo izmene i dopune Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina zbog, kako piše u obrazloženju Nacrta njegovog usklađivanja sa Ustavom, nomotehničkh poboljšanja, ispunjavanja obaveza iz Akcionog plana za Poglavlje 23 i najzad, uvođenja kaznenih mera. Problemi koji duže od decenije opterećuju položaj i ostvarivanje prava nacionalnih manjina, međuetničke odnose i društvenu stabilnost i na koje stručnjaci i organizacije civilnog društva ukazuju od 2006. godine neće biti rešeni ovim Zakonom. Predlozi (videti prilog) koje je civilno društvo blagovremeno uputilo nisu prihvaćeni uz obrazloženje da se ne uklapaju u koncept Zakona. To je apsolutno tačno. Predlozi se nemaju u šta uklopiti jer Nacrt nema koncept.

Predlozi organizacija civilnog društva su se odnosili na sledeće: reformi propisa kojima se uređuje položaj nacionalnih manjina trebalo bi pristupiti nakon najavljenih izmena Ustava Srbije; predmet reforme je i Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina; izmenama treba obuhvatiti i izmene drugih zakona kojima su uređena pitanja kulturne autonomije i samouprave nacionalnih manjina; urediti Ustavom utvrđeno prava nacionalnih manjina da neposredno učestvuju u odlučivanju u vezi sa ostvarivanjem priznatih kolektivnih prava; stvoriti normativne uslove i institucionalnu podršku za integrativnu politiku multikulturalnosti.

Uzgred, rasprava o Zakonu o zaštiti prava nacionalnih manjina koji Srbija nikada nije donela (postojeći koji je predmet izmena i dopuna je preuzet iz pravnih tekovina Jugoslavije) traje punih četvrt veka.

MIŠLJENJE NA NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRAVA I SLOBODA NACIONALNIH MANJINA

 
Kontekst: Nacionalne manjine u regiji - prava i sigurnost
četvrtak, 25 maj 2017 09:43

kontekst

KONTEKST - Emisiju uredila Žana Kovačević, vodio Saša Delić

Nacionalna manjina je, prema definiciji, dio određenog naroda koji ne živi u svojoj nacionalnoj državi, već u drugoj, s drugim narodima. Položaj nacionalnih manjina određen je međunarodnim pravom, ali je pod velikim utjecajem društvenih prilika i političkih karakteristika države u kojoj žive. U zemljama Balkana nacionalne manjine čine i do trećine ukupnog stanovništva pojedinih država. Kako žive nacionalne manjine u zemljama regije i kolika prava uživaju? Koliko su uspjeli sačuvati svoju kulturu i jezik, šta su problemi s kojima se suočavaju? Kakav je odnos većine prema manjini? Za Kontekst govore: Aleksandar Tolnauer, predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Goran Bašić, direktor Instituta društvenih nauka, i Nedžad Jusić, član Vijeća za nacionalne manjine Bosne i Hercegovine i predsjednik udruženja Roma „Euro Rom“ Tuzla.

http://balkans.aljazeera.com/video/kontekst-nacionalne-manjine-u-regiji-prava-i-sigurnost

 
AKCIONI PLAN ZA STRATEGIJU SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA ROMA NIJE DONET I TO JESTE PREPREKA NJENOG OSTVARIVANJA
nedelja, 09 april 2017 11:50

grafika apAkcioni plan za sprovođenje Strategije socijalnog uključivanja Roma 2016–2025. godine nije usvojen. Bez akcionog plana Strategija je neupotrebljiva, mere koje su njome planirane ne mogu se pratiti, niti je moguće utvrditi napredak u ostvarivanju njenih ciljeva: a) uspostavljanje mehanizama za sprovođenje, planiranje, praćenje i unapređenje usvojenih mera i aktivnosti; b) razvijanje kapaciteta i odgovornosti organa državne uprave i lokalne samouprave da se efikasno staraju o ostvarivanju i zaštiti prava lica romske nacionalnosti; c) obezbeđenje sredstava u Budžetu Republike Srbije, budžetima JLS, kao i kod međunarodnih razvojnih partnera za finansiranje strateških mera; d) delotvorno uključivanje predstavnika romske zajednice u osmišljavanje i sprovođenje strateških mera.

Strategijom je predviđeno i to da će se ustanoviti način praćenja i finansiranja strateških mera i da će se do kraja 2017. godine osmisliti racionalan, efikasan i ekonomičan mehanizam njenim upravljanjem. AP za Poglavlje 23 predviđa ispunjavanje niza obaveza koje proizilaze i iz Strategije. Sve ovo nije ispunjeno i nisu stvoreni uslovi da se ove obaveze ostvare u predviđenom roku u najboljem interesu građana romske nacionalnosti. Aktivnosti i sredstva koje ulažu međunarodne organizacije ne daju pun efekat jer ne postoji način efikasnog upravljanja Strategijom. Za sve to potrebno je da se usvoji Akcioni plan u kojem su jasno utvrđeni prioriteti, mere, aktivnosti, indikatori, sredstva i način praćenja rezultata.

Sasvim sigurno je da godinu dana nakon usvajanja Strategije postoje problemi koji ugrožavaju ostvarivanje postavljenih ciljeva. Ustanovljeno Koordinaciono telo za praćenje Strategije je jedini nagoveštaj sistemskog pristupa rešavanju problema Roma, ali nije i ne može biti maska za sve neostvarene i neispunjene obaveze.

 
O SOCIJALNOM UKLJUČIVANJU ROMA U BUJANOVCU
subota, 08 april 2017 00:00

ap bujanovacNa sastanku sa predstavnicima lokalne samouprave, narodnim poslanicima iz Bujanovca i predstavnicima romske zajednice predstavljen je Akcioni plan socijalnog uključivanja Roma u Bujanovcu. Na sastanku su govorili Predsednik opštine gospodin Šaip Kamberi, narodni poslanik gospodin Nenad Mitrović, predstavnici romske zajednice gospodin Arif Ameti i gospodin Kenan Rašitović i dr Goran Bašić, autor Akcionog plana. Akcioni plan je nastao na inicijativu Regionalnog centra za saradnju (Sarajevo).

 
SAOPŠTENJE ORGANIZACJA CIVILNOG DRUŠTVA U VEZI SA NAČINOM NA KOJI TEČE PROCES IZMENE PROPISA KOJIMA JE UREĐEN POLOŽAJ NACIONALNIH MANJINA
ponedeljak, 13 februar 2017 19:30

zakon o zatiti nac. manjinaIsključivanje organizacija civilnog društva iz procesa izmena zakona kojima je uređen položaj nacionalnih manjina i oglušivanje o primedbe i predloge koje su uputile Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave u vezi sa Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina ne doprinosi ni učvršćivanju vladavine prava niti donošenju rešenja koja su u najboljem interesu građana i građanki.

Nastojeći da doprinesu unapređenju pravnog i društvenog položaja nacionalnih manjina i vodeći računa o tome da su Akcionim planom za pregovaranje Poglavlja 23 utvrđeni rokovi u kojima je potrebno da se suštinski unapredi stanje o ovoj oblasti organizacije civilnog društva su nakon Javne rasprave o pomenutom Nacrtu zakona uputile nadležnom Ministarstvu dokument u kojem pored ukazivanja na probleme predlažu i način na koji se oni mogu prevazići u roku koji ne ugrožava ostvarivanje Akcionog plana. Obrazloženje problema i predloge rešenja organizacije civilnog društva su zasnovale na dugogodišnjim istraživanjima, činjenicama i neposrednom radu sa pripadnicima nacionalnih manjina. Prethodno, organizacije civilnog društva su na pomenutoj Javnoj raspravi koju je organizovalo Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu saopštile isto mišljenje.

Opširnije...
 
U SUSRET JAVNOJ RASPRAVI O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRAVA I SLOBODA NACIONALNIH MANJINA
utorak, 20 decembar 2016 12:55

domineZakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, donet 2002. godine, bio je izraz duha vremena u kojem su prihvatane evropske vrednosti i iskazivana spremnost SR Jugoslavije da unapredi narušene međuetničke odnose, uredi položaj i prava nacionalnih manjina u državama članicama Srbiji i Crnoj Gori. Nizom pogrešnih odluka nakon toga u vezi sa upravljanjem multietničnosti, propuštanjem da se blagovremeno donese zakon kojim bi se uredio položaj nacionalnih manjina u Srbiji, prekomernim uticajem političkih stranaka na pitanja koja se odnose na zaštitu kulturnih prava nacionalnih manjina devastiran je ogroman demokratski potencijal koji je ovaj Zakon imao. Nastojanja da se stanje popravi u okviru ispunjenja Akcionog plana za primenu Poglavlja 23 su dobrodošla i potrebna su, ali Nacrt koji se razmatra u javnoj raspravi ne garantuju ni valjanu, održivu politiku društvene integracije, niti efektivnu zaštitu prava nacionalnih manjina. Pisci Nacrta nisu uzeli u obzir predloge koje su na osnovu istraživanja, podataka i činjenica proteklih četrnaest godina upućivali stručnjaci i civilna udruženja. Ponuđena rešenja zaslužuju temeljnu raspravu i sagledavanje u sklopu šire i temeljne pravne rekonstrukcije instituta “kulturne autonomije”, “manjinske samouprave” i delotvornog učešća nacionalnih manjina u javnom životu.

 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Strana 2 od 11

 

UNESCO-Konvencija-o-kulturnoj-raznolikostiAgenda 21 za kulturu Bela knjiga o interkulturnom dijalogu Ljubljanske smernice za integraciju raznolikih društava popis-stanovnistva-2012-prema-nacionalnosti-1 standardizacija-romskog-jezikaIZVESTAJ-O-SPROVODJENJU-STRATEGIJEprilozi strategiji unapredjenja polozaja romapolazna studija

prava nacionalnih manjina

 

Online
Imamo 21 gostiju na mreži
Statistika
Broj pregleda članka : 483552
feed-image RSS
© 2020 Centar za istraživanje etniciteta