Logo - Mreza za interkulturalnost-01

Interkulturalni-omladinski-centar

prepreke interkulturalnostiKorica Ucesce nacionalnih manjina u dip Srbije korica FINAL - CopyPOLITIČKA AKCIJA - Romski pokret i promene - Goran Bašić Rasprostranjenost romskih naselja

multi-kulti
akt-arhiva
pracenje-izbora-nsnm


VODIČ ZA INKLUZIVNE KULTURNE POLITIKE izvestaj - koricemedijii prisilne migracije  koricaosi koricakultura i ekonomski razvoj - koricaknjiga - od segregativne ka inoj politici multikulturalnosti 1


Dobrom upravom do ostvarivanja i zaštite ljudskih prava PDF Štampa
ponedeljak, 17 mart 2014 08:58

ercbgd

Stanje ljudskih prava u Srbiji je takvo da zahteva pojačanu brigu organa javne vlasti. Prema izveštaju Poverenice za zaštitu ravnopravnosti sa diskriminacijom suočavaju se Romi, osobe sa invaliditetom, LGBT i druge ranjive grupe, a Zaštitnik građana ukazuje na to da organi javne vlasti nisu razvili načine za primenu međunarodnih standarda i nacionalnih propisa kojim se štite ljudska prava, te da pojedinim poslovima od značaja za njihovo ostvarivanje ne upravljaju zakonom obavezani državni organi. Načini praćenja i izveštavanja ostvarivanja prava pojedinih ranjivih grupa (Romi, osobe sa invaliditetom) još uvek nisu ustanovljeni. U lokalnim samoupravama ostvarivanje i zaštita ljudskih prava se ne ostvaruje u skladu sa principom inkluzije koji je na državnom nivou usvojen u značajnim strategijama i propisima. Veliki broj građana suočava se sa zaštitom osnovnih ljudskih prava – na rad, zdravlje, zdravu životnu sredinu, a pripadnici pojedinih osetljivih društvenih grupa, poput žena i dece, suočavaju se sa nasiljem.

Osnov za unapređenje stanja ljudskih prava jeste dobra uprava, odnosno ustanovljavanje ministarstva koje će se sa punom odgovornošću i odgovarajućim ljudskim, materijalnim i finasijskim resursima starati o doslednom ostvarivanju ljudskih prava. Prethodnih godina uređenje i zaštita ljudskih prava su poveravani različitim državnim organima, ali poslove u vezi sa tim pitanjima obavljala su tela koja nisu imala upravnu i političku snagu neophodnu za prevazilaženje postojećeg stanja. Ustanovljavanjem Ministarstva za ljudska prava u budućoj Vladi Republike Srbije bi na racionalan i ekonomičan način objedinilo poslove kojima su zaduženi različiti organi javne vlasti, uspostavila upravna odgovornost i obezbedio osnov za sprovođenje ustavnih, strateških i zakonskih obaveza ostvarivanja i zaštite ljudskih prava.

 

 

UNESCO-Konvencija-o-kulturnoj-raznolikostiAgenda 21 za kulturu Bela knjiga o interkulturnom dijalogu Ljubljanske smernice za integraciju raznolikih društava popis-stanovnistva-2012-prema-nacionalnosti-1 standardizacija-romskog-jezikaIZVESTAJ-O-SPROVODJENJU-STRATEGIJEprilozi strategiji unapredjenja polozaja romapolazna studija

prava nacionalnih manjina

 

Statistika
Broj pregleda članka : 461868
© 2020 Centar za istraživanje etniciteta