Logo - Mreza za interkulturalnost-01

Interkulturalni-omladinski-centar

prepreke interkulturalnostiKorica Ucesce nacionalnih manjina u dip Srbije korica FINAL - CopyPOLITIČKA AKCIJA - Romski pokret i promene - Goran Bašić Rasprostranjenost romskih naselja

multi-kulti
akt-arhiva
pracenje-izbora-nsnm


VODIČ ZA INKLUZIVNE KULTURNE POLITIKE izvestaj - koricemedijii prisilne migracije  koricaosi koricakultura i ekonomski razvoj - koricaknjiga - od segregativne ka inoj politici multikulturalnosti 1


UČEŠĆE NACIONALNIH MANJINA U JAVNOM ŽIVOTU SRBIJE PDF Štampa
četvrtak, 28 jun 2018 12:48

korica ucesce nacionalnih manjina u dip srbije korica finalCentar za istraživanje etniciteta i Koordinacija nacionalnih saveta nacionalnih manjina u saradnji sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu završavaju rad na projektu Delotvorna zastupljenost nacionalnih manjina u radu organa javne vlasti i javnih službi, koji je podržala Fondacija za otvoreno društvo. Stručnjaci Centra su pripremili analizu stanja i preporuke u vezi sa unapređenjem prava nacionalnih manjina u ovim oblastima koje su od suštinskog značaja za njihovu društvenu integraciju.

Cilj razgovora na Nacionalnoj konferenciji, koju organizujemo 29. juna 2018. u Subotici, je da sagledamo postojeće stanje, utvrdimo njegove dobre strane, ali i prepreke koje onemogućavaju ostvarivanje pomenutih prava i naznačimo održiva rešenja.

Delotvorno učešće nacionalnih manjina u javnom životu se pored ostalog postiže srazmernom zastupljenošću njihovih pripadnika u radu organa javne vlasti i pravosuđu i učešćem u političkom životu, odnosno stvaranjem mogućnosti da utiču na političke odluke na svim oblicima teritorijalnog organizovanja (lokalna samouprava, pokrajina, država). Uprkos nastojanjima da se ova pitanja urede, naročito nakon otvaranja Poglavlja 23, ostaje još puno pravnog i političkog prostora za napredak. Značaj delotvornog učešća nacionalnih manjina u radu administracije i političkom životu je u tome što se na taj način podstiče integracija nacionalnih manjina, jača društvena kohezija i stabilnost.

 
 
 

 

UNESCO-Konvencija-o-kulturnoj-raznolikostiAgenda 21 za kulturu Bela knjiga o interkulturnom dijalogu Ljubljanske smernice za integraciju raznolikih društava popis-stanovnistva-2012-prema-nacionalnosti-1 standardizacija-romskog-jezikaIZVESTAJ-O-SPROVODJENJU-STRATEGIJEprilozi strategiji unapredjenja polozaja romapolazna studija

prava nacionalnih manjina

 

Statistika
Broj pregleda članka : 483550
© 2020 Centar za istraživanje etniciteta