Logo - Mreza za interkulturalnost-01

Interkulturalni-omladinski-centar

prepreke interkulturalnostiKorica Ucesce nacionalnih manjina u dip Srbije korica FINAL - CopyPOLITIČKA AKCIJA - Romski pokret i promene - Goran Bašić Rasprostranjenost romskih naselja

multi-kulti
akt-arhiva
pracenje-izbora-nsnm


VODIČ ZA INKLUZIVNE KULTURNE POLITIKE izvestaj - koricemedijii prisilne migracije  koricaosi koricakultura i ekonomski razvoj - koricaknjiga - od segregativne ka inoj politici multikulturalnosti 1


USTANOVLJEN LEKTORAT ZA ROMSKI JEZIK NA FILOLOŠKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U BEOGRADU PDF Štampa
nedelja, 19 april 2015 09:33

knjige

Odlukom Naučno-nastavnog veća Filološkog fakulteta u Beogradu od 15. aprila 2015. godine nastava romskog jezika je uključena u osnovne akademske studije, a u okviru Centra za stručno usavršavanje i evaluaciju Fakultet će organizovati kurseve romskog jezika čime se omogućava diplomiranim nastavnicima da steknu potvrde o znanju romskog jezika i uključe se u redovnu nastavu u osnovnim i srednjim školama u kojima se predaje predmet Romski jezik sa elementima nacionalne kulture.

Na ovaj način romski jezik je stekao ravnopravan status kao i svi ostali jezici nacionalnih manjina čija nastava se organizuje na Filološkom fakultetu u Beogradu i stvoreni su uslovi za razvoj i standardizaciju jezika, školovanje stručnjaka na svim visokoškolskim nivoima i otvoren je put da se predanim i kvalitetnim radom formira Katedra za romski jezik.

Uvođenjem romskog jezika kao predmeta na osnovnim studijama okončana je rasprava koja se duže od dve decenije vodi u našoj javnosti u vezi sa priznavanjem i razvojem jezika i kulture Roma. Međutim, ne treba smetnuti s uma to da je reč o procesu čiji uspeh zavisi od snage romske zajednice da se stara o svom jeziku i kulturi i spremnosti države i društva da to podrže.

Stručnjaci Centra za istraživanje etniciteta koji su inicirali pokretanje postupka na Filološkom fakultetu čestitaju Romima ovaj značajan uspeh, ali i Naučnom veću Filološkog fakulteta u Beogradu koje je donelo jednu od najznačajnijih odluka za očuvanje i unapređenje kulturnog identiteta Roma u našoj zemlji. Najzad, podrška Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja tokom razgovora koji su prethodili donošenju Odluke o uvođenju romskog jezika u nastavu na Filološkom fakultetu bila je od izuzetnog značaja.

 

 

UNESCO-Konvencija-o-kulturnoj-raznolikostiAgenda 21 za kulturu Bela knjiga o interkulturnom dijalogu Ljubljanske smernice za integraciju raznolikih društava popis-stanovnistva-2012-prema-nacionalnosti-1 standardizacija-romskog-jezikaIZVESTAJ-O-SPROVODJENJU-STRATEGIJEprilozi strategiji unapredjenja polozaja romapolazna studija

prava nacionalnih manjina

 

Statistika
Broj pregleda članka : 483580
© 2020 Centar za istraživanje etniciteta