Logo - Mreza za interkulturalnost-01

Interkulturalni-omladinski-centar

prepreke interkulturalnostiKorica Ucesce nacionalnih manjina u dip Srbije korica FINAL - CopyPOLITIČKA AKCIJA - Romski pokret i promene - Goran Bašić Rasprostranjenost romskih naselja

multi-kulti
akt-arhiva
pracenje-izbora-nsnm


VODIČ ZA INKLUZIVNE KULTURNE POLITIKE izvestaj - koricemedijii prisilne migracije  koricaosi koricakultura i ekonomski razvoj - koricaknjiga - od segregativne ka inoj politici multikulturalnosti 1

Mreža za interkulturalnost
Centar za istraživanje etniciteta (Beograd)
Centar za regionalizam (Novi Sad)
Centar za razvoj civilnog društva (Zrenjanin)
Agenda (Beograd)
DamaD (Novi Pazar)
Centar za demokratiju, ljudska prava i regionalnu saradnju (Beograd)
UrbanIn (Novi Pazar)
Centar za interkulturnu komunikaciju (Petrovaradin)
Beogradski centar za ljudska prava (Beograd)

SPORAZUM O SPROVOĐENJU IZBORA ZA BNV
petak, 10 oktobar 2014 00:00

damad

Predstavnici lista koje će se nadmetati na izborima za Nacionalni savet bošnjačke nacionalne manjine i lokalnih samouprava u Sjenici i Tutinu, uz posredstvo KC DamaD, potpisali su Sporazum o sprovođenju izbora za bošnjačko nacionalno vijeće kojim je utvrđen model ponašanja predstavnika izbornih lista i jedinica lokalne samouprave tokom predizborne kampanje i na dan izbora, principe delovanja u postizbornom period i tokom konstituisanja budućeg saziva BNV, kao i osnovna načela rada samog Vijeća u odnosu na ključne nadležnosti: obrazovanje, zaštita, razvijanje i promocija kulture, te informisanje i službena upotreba jezika i pisma bošnjačke nacionalne manjine.

Opširnije...
 
POTEMKINOVA SELA ZAŠTITE MANJINSKIH PRAVA
sreda, 08 oktobar 2014 00:00

1618Na debati posvećenoj položaju nacionalnih manjina i izborima nacionalnih saveta koju je organizovao Centar za demokratiju, dr Goran Bašić je ukazao na probleme koji opterećuju politiku multikulturalizma u Srbiji i rekao da proizvoljne predstave  državnih organa da je u Srbija uspostavljen valjan pravni osnov za njeno sprovođenje loše za međuetničke odnose i stabilnost zemlje. Postojećim propisima omogućen je segregativan multikulturalizam koji suštinski ne pogoduje nikom, a najmanje građanima. 

 

 
NACIONALNI SAVETI PRE I POSLE IZBORA
utorak, 07 oktobar 2014 00:00

bg centarČlanice Mreže za interkulturalnost URBAN IN i Beogradski centar za ljudska prava organizovali su okrugli sto na temu Nacionalni saveti pre i posle izbora u čijem radu su učestvovali predstavnici državnih organa, nevladinih organizacija i nacionalnih saveta. Okrugli sto je deo projekta koji za cilj ima podsticaj mladima da se aktivno uključe u rad manjinskih samouprava.

 
AMEN SIJAM BUT ROMA
sreda, 01 oktobar 2014 00:00

skrug-4Konferencijom za medije SKRUG – Liga za Dekadu Roma je najavila mesec dana kampanje „Izađi i glasaj, amen sijam but Roma“ za veću izlaznost i praćenje izbora za nacionalne savete nacionalnih manjina, koji će se održati 26. oktobra 2014. godine. Goran Bašić je pozvao Rome da se upišu u poseban birački spisak i izaberu najbolje i najorganizovanije među sobom jer će pred novim sazivom Nacionalnog saveta Roma biti tri izazova: Izmena Strategije za unapređenje položaja Roma; izmene propisa kojima je uređen položaj nacionalnih manjina i zaštita etno-kulturnog identiteta Roma.

 
MEDIJI I SOCIJALNO UKLJUČIVANJE
sreda, 24 septembar 2014 00:00

 dsc3125U saradnji sa Novosadskom novinarskom školom održan je okrugli sto na kojem su prof. dr Dubravka Valić Nedeljković, dr Goran Bašić, mr Mima Ružičić Novković (NVO Živeti uspravno) i Petar Nikolić (Romska redakcija RTV Vojvodina) ukazali na probleme u vezi sa posledicama medijskih izveštavanja o marginalizovanim grupama. Društvena inkluzija Roma, osoba sa invaliditetom ili migranata ne može se ostvariti samo na osnovu propisa kojima im se garantuju određena prava ili prednosti prilikom ostvarivanja priznatih prava. Da bi inkluzija postala deo društvenih vrednosti potrebno je da postane deo svakodnevice, a ne predmet rasprave i strategije da se iznova i iznova ukazuju uspešni primeri kao izuzeci inkluzivnih javnih politika. Za uspeh društvenog uključivanja važna je uloga medija koji bi trebalo da izveštavanje o marginalnim grupama osmisle na pristup koji je vrednosno prihvatljiv svima.

 
IZBORI ZA NACIONALNE SAVETE I ULOGA MLADIH
ponedeljak, 15 septembar 2014 00:00

urban-in-1URBAN IN iz Novog Pazara i Beogradski centar za ljudska prava nastoje da podstaknu promene u radu nacionalnih saveta tako što pozivaju mlade da se upišu u posebne biračke spiskove za izbor nacionalnih saveta i koristeći aktivno i pasivno biračko pravo kako bi doprineli radu ovih tela. Učestvujući na konferenciji za medije posvećenoj ovim pitanjima dr Goran Bašić je rekao da je podstaknut propisima segregativni multikulturalizam postao prepreka razvoju demokratije u Srbiji. Promene u sazivima manjinskih samouprava će svakako doprineti pojavi novih ideja, ali suštinska promena koju treba da zahtevaju građani je promena pristupa manjinskoj politici koja podrazumeva delotvorni uticaj pripadnika nacionalnih manjina u rad nacionalnih saveta, decentralizaciju i departizaciju ovih tela i faktičko ostvarivanje priznatih prava.

 
PRAĆENJE IZBORA ZA NACIONALNE SAVETE NACIONALNIH MANJINA
ponedeljak, 08 septembar 2014 09:35

obuka

U okviru projekta „Ka integrativnom multikulturalizmu u Srbiji“, koji podržava Fondacija za otvoreno društvo, 5/6. septembra 2014. organizovana je obuka saradnika koji će posmatrati događaje i beležiti aktivnosti koje će prethoditi izborima za nacionalne savete nacionalnih manjina. Izabrani saradnici će pratiti sve faze izbora za članove 21 manjinske samouprave. Na osnovu pojedinačnih izveštaja koji će saradnici Centra pripremiti na osnovu jedinstvene metodologije praćenja, stručnjaci Centra će napisati analitički izveštaj o sprovođenju izbora.

SARADNICI

Opširnije...
 
SLABOSTI POLITIKE MULTIKULTURALNOSTI
ponedeljak, 25 avgust 2014 00:00

U poslednjem broju "Hrvatske riječi", glasila Nacionalnog saveta hrvatske nacionalne manjine u Srbiji, objavljen je razgovor sa dr Goranom Bašićem o stanju i perspektivama politike multikulturalnosti u Srbiji.

untitled-11 1 untitled-2

http://www.hrvatskarijec.rs/vest/2466/Slabosti-politike-multikulturalnosti/

 
GRAĐANSKE DUŽNOSTI I „MANJINSKA PRAVA“
subota, 02 avgust 2014 18:31

ercbgd

Rasprava započeta u Narodnoj skupštini, a nastavljena u medijima o „plaćanju struje“ i „udžbenicima na albanskom jeziku“ potvrdila je to da je politika multikulturalnosti u Srbiji puna slabosti i da ju je neophodno menjati kako bi se obezbedila puna ravnopravnost građana i delotvorno ostvarivanje i zaštita manjinskih prava.

Postojećim propisima podstaknut je segregativni multikulturalizam u kojem su najsnažnije društvene veze između pripadnika nacionalnih manjina i pripadnika srpskog naroda one koje održavaju njihove političke stranke. Kada takve veze izostanu ili kada politički interesi nisu usaglašeni onda ispaštaju građani bez obzira na nacionalnu ili etničku pripadnost. Za građane i državu najpovoljnije je političko i pravno okruženje u kojem se podstiče društvena integracija, jačaju ravnopravnost, poverenje i veze među građanima, a zaštita i očuvanje kulturnih, etničkih identiteta ostvaruje kao deo opštih kulturnih vrednosti.

Opširnije...
 
IZVEŠTAJI O RADU NACIONALNOG SAVETA BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE
četvrtak, 24 jul 2014 08:40

logo---urban-in

URBAN-IN iz Novog Pazara, članica Mreže za interkulturalnost, objavila je, na osnovu sprovedenih istraživanja, izveštaje  o stavovima mladih Bošnjaka o radu Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine.

Izveštaj - Aktivni mladi za aktivne nacionalne savete

BNV-izvestaj

 
LJUDSKA SIGURNOST I MULTIKULTURALNOST
ponedeljak, 21 jul 2014 08:05

damad-forum-np-3

Kulturni centar „DAMAD“ iz Novog Pazara organizovao je brojne aktivnosti u šest lokalnih samouprava u jugozapadnoj Srbiji kojima je zagovaran koncept ljudske sigurnosti kao način unapređenja kvaliteta života u lokalnoj zajednici. U javnim debatama su pored građana, predstavnika nevladinih organizacija, kancelarija za mlade, javnih službi, donosioca odluka u lokalnim zajednicama učestvovali i stručnjaci koji se bave različitim aspektima zaštite ljudskih prava i jačanja sigurnosti građana u lokalnoj zajednici.

Opširnije...
 
JAČA MREŽA ZA INTERKULTURALNOST
utorak, 15 jul 2014 08:32

Logo---Mreza-za-interkulturalnost-01

Mreži za interkulturalnost pristupili su Beogradski centar za ljudska prava, CINK (Novi Sad) i Urban-in (Novi Pazar).

 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Strana 8 od 11

 

UNESCO-Konvencija-o-kulturnoj-raznolikostiAgenda 21 za kulturu Bela knjiga o interkulturnom dijalogu Ljubljanske smernice za integraciju raznolikih društava popis-stanovnistva-2012-prema-nacionalnosti-1 standardizacija-romskog-jezikaIZVESTAJ-O-SPROVODJENJU-STRATEGIJEprilozi strategiji unapredjenja polozaja romapolazna studija

prava nacionalnih manjina

 

Online
Imamo 38 gostiju na mreži
Statistika
Broj pregleda članka : 397962
feed-image RSS
© 2019 Centar za istraživanje etniciteta