Logo - Mreza za interkulturalnost-01

Interkulturalni-omladinski-centar

prepreke interkulturalnostiKorica Ucesce nacionalnih manjina u dip Srbije korica FINAL - CopyPOLITIČKA AKCIJA - Romski pokret i promene - Goran Bašić Rasprostranjenost romskih naselja

multi-kulti
akt-arhiva
pracenje-izbora-nsnm


VODIČ ZA INKLUZIVNE KULTURNE POLITIKE izvestaj - koricemedijii prisilne migracije  koricaosi koricakultura i ekonomski razvoj - koricaknjiga - od segregativne ka inoj politici multikulturalnosti 1

Mreža za interkulturalnost
Centar za istraživanje etniciteta (Beograd)
Centar za regionalizam (Novi Sad)
Centar za razvoj civilnog društva (Zrenjanin)
Agenda (Beograd)
DamaD (Novi Pazar)
Centar za demokratiju, ljudska prava i regionalnu saradnju (Beograd)
UrbanIn (Novi Pazar)
Centar za interkulturnu komunikaciju (Petrovaradin)
Beogradski centar za ljudska prava (Beograd)

TRIBINA GRAĐANSKA SOLIDARNOST – GRAĐANSKI OTPOR
nedelja, 19 oktobar 2014 18:57

thumb

Nezavisno društvo novinara Vojvodine i Mreža „Građanska Vojvodina“ organizovali su tribinu „Građanska solidarnost – građanski otpor“ na kojoj su organizacije civilnog društva i građani osudili napade na građane i imovinu albanske nacionalnosti.

http://www.ndnv.org/?p=11070

 
Konferencija What Divides Europe? Bridging Traditional Values and Fundamental Rights
subota, 18 oktobar 2014 00:00

gruzijaOd 13. do 18. oktobra 2014. godine u Gruziji je održana internacionalna omladinska konferencija pod nazivom What Divides Europe? Bridging Traditional Values and Fundamental Rights u organizaciji UNITED – Evropske mreže protiv nacionalizma, rasizma, fašizma i za podršku migrantima i izbeglicama. Centralna tema diskusija odnosila se na koncepte fundamentalnih ljudskih prava i tradicionalnih vrednosti. Učesnici iz preko dvadeset zemalja bili su mladi uključeni u različite oblike aktivizma iz oblasti ljudskih prava.

Centar za istraživanje etniciteta na konferenciji je predstavljala mr Ana Sekulić. Predstavljene su aktivnosti Centra, način na koji zaposleni i saradnici kroz aktivnosti deluju u oblasti zaštite ljudskih i manjinskih prava, trenutni projekti, kao i sveukupna situacija u našoj zemlji kada je u pitanju oblast ljudskih prava, položaj nacionalnih manjina, emigranata i uopšte, marginalizovanih društvenih grupa.

 

 
IZBORI – MASKA ZA NEREŠENE PROBLEME
petak, 17 oktobar 2014 00:00

 danasIzbori na kojima pripadnici nacionalnih manjina biraju nacionalne savete koji će naredne četiri godine zastupati njihove interese u vezi sa zaštitom etničkog, jezičkog i kulturnog identiteta trebalo bi, pored ostalog, da pokažu i to da li je država sposobna i spremna da upravlja multikulturalnim promenama. Poveravajući sprovođenje izbora Republičkoj izbornoj komisiji, Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave i jedinicama lokalne samouprave država jeste učinila napredak u odnosu na konfuziju koju je pre četiri godine na prvim „demokratskim“ izborima za članove nacionalnih saveta, uz svesrdnu pomoć „manjinskih lidera“, stvorilo tadašnje Ministarstvo za ljudska i manjinska prava.

Međutim, suštinskog napretka nema jer zbog toga što nadležni organi nisu predvideli sredstva potrebna za osnovnu kampanju lista kandidata i što nisu propisali učešće njihovih predstavnika u radu biračkih odbora, nije obezbeđen jednak položaj svih lista u izbornom procesu. Zbog ovih propusta ostaće upamćeno to da su liste kandidata na Izborima 2014. godine bile ravnopravne jer nisu finansirane iz javnih izvora, ali i to da nisu imale jednake uslove jer su preimućstvo imali kandidati sa lista koje su otvoreno ili iz senke podržavale političke stranke.

Opširnije...
 
SPORAZUM O SPROVOĐENJU IZBORA ZA BNV
petak, 10 oktobar 2014 00:00

damad

Predstavnici lista koje će se nadmetati na izborima za Nacionalni savet bošnjačke nacionalne manjine i lokalnih samouprava u Sjenici i Tutinu, uz posredstvo KC DamaD, potpisali su Sporazum o sprovođenju izbora za bošnjačko nacionalno vijeće kojim je utvrđen model ponašanja predstavnika izbornih lista i jedinica lokalne samouprave tokom predizborne kampanje i na dan izbora, principe delovanja u postizbornom period i tokom konstituisanja budućeg saziva BNV, kao i osnovna načela rada samog Vijeća u odnosu na ključne nadležnosti: obrazovanje, zaštita, razvijanje i promocija kulture, te informisanje i službena upotreba jezika i pisma bošnjačke nacionalne manjine.

Opširnije...
 
POTEMKINOVA SELA ZAŠTITE MANJINSKIH PRAVA
sreda, 08 oktobar 2014 00:00

1618Na debati posvećenoj položaju nacionalnih manjina i izborima nacionalnih saveta koju je organizovao Centar za demokratiju, dr Goran Bašić je ukazao na probleme koji opterećuju politiku multikulturalizma u Srbiji i rekao da proizvoljne predstave  državnih organa da je u Srbija uspostavljen valjan pravni osnov za njeno sprovođenje loše za međuetničke odnose i stabilnost zemlje. Postojećim propisima omogućen je segregativan multikulturalizam koji suštinski ne pogoduje nikom, a najmanje građanima. 

 

 
NACIONALNI SAVETI PRE I POSLE IZBORA
utorak, 07 oktobar 2014 00:00

bg centarČlanice Mreže za interkulturalnost URBAN IN i Beogradski centar za ljudska prava organizovali su okrugli sto na temu Nacionalni saveti pre i posle izbora u čijem radu su učestvovali predstavnici državnih organa, nevladinih organizacija i nacionalnih saveta. Okrugli sto je deo projekta koji za cilj ima podsticaj mladima da se aktivno uključe u rad manjinskih samouprava.

 
AMEN SIJAM BUT ROMA
sreda, 01 oktobar 2014 00:00

skrug-4Konferencijom za medije SKRUG – Liga za Dekadu Roma je najavila mesec dana kampanje „Izađi i glasaj, amen sijam but Roma“ za veću izlaznost i praćenje izbora za nacionalne savete nacionalnih manjina, koji će se održati 26. oktobra 2014. godine. Goran Bašić je pozvao Rome da se upišu u poseban birački spisak i izaberu najbolje i najorganizovanije među sobom jer će pred novim sazivom Nacionalnog saveta Roma biti tri izazova: Izmena Strategije za unapređenje položaja Roma; izmene propisa kojima je uređen položaj nacionalnih manjina i zaštita etno-kulturnog identiteta Roma.

 
MEDIJI I SOCIJALNO UKLJUČIVANJE
sreda, 24 septembar 2014 00:00

 dsc3125U saradnji sa Novosadskom novinarskom školom održan je okrugli sto na kojem su prof. dr Dubravka Valić Nedeljković, dr Goran Bašić, mr Mima Ružičić Novković (NVO Živeti uspravno) i Petar Nikolić (Romska redakcija RTV Vojvodina) ukazali na probleme u vezi sa posledicama medijskih izveštavanja o marginalizovanim grupama. Društvena inkluzija Roma, osoba sa invaliditetom ili migranata ne može se ostvariti samo na osnovu propisa kojima im se garantuju određena prava ili prednosti prilikom ostvarivanja priznatih prava. Da bi inkluzija postala deo društvenih vrednosti potrebno je da postane deo svakodnevice, a ne predmet rasprave i strategije da se iznova i iznova ukazuju uspešni primeri kao izuzeci inkluzivnih javnih politika. Za uspeh društvenog uključivanja važna je uloga medija koji bi trebalo da izveštavanje o marginalnim grupama osmisle na pristup koji je vrednosno prihvatljiv svima.

 
IZBORI ZA NACIONALNE SAVETE I ULOGA MLADIH
ponedeljak, 15 septembar 2014 00:00

urban-in-1URBAN IN iz Novog Pazara i Beogradski centar za ljudska prava nastoje da podstaknu promene u radu nacionalnih saveta tako što pozivaju mlade da se upišu u posebne biračke spiskove za izbor nacionalnih saveta i koristeći aktivno i pasivno biračko pravo kako bi doprineli radu ovih tela. Učestvujući na konferenciji za medije posvećenoj ovim pitanjima dr Goran Bašić je rekao da je podstaknut propisima segregativni multikulturalizam postao prepreka razvoju demokratije u Srbiji. Promene u sazivima manjinskih samouprava će svakako doprineti pojavi novih ideja, ali suštinska promena koju treba da zahtevaju građani je promena pristupa manjinskoj politici koja podrazumeva delotvorni uticaj pripadnika nacionalnih manjina u rad nacionalnih saveta, decentralizaciju i departizaciju ovih tela i faktičko ostvarivanje priznatih prava.

 
PRAĆENJE IZBORA ZA NACIONALNE SAVETE NACIONALNIH MANJINA
ponedeljak, 08 septembar 2014 09:35

obuka

U okviru projekta „Ka integrativnom multikulturalizmu u Srbiji“, koji podržava Fondacija za otvoreno društvo, 5/6. septembra 2014. organizovana je obuka saradnika koji će posmatrati događaje i beležiti aktivnosti koje će prethoditi izborima za nacionalne savete nacionalnih manjina. Izabrani saradnici će pratiti sve faze izbora za članove 21 manjinske samouprave. Na osnovu pojedinačnih izveštaja koji će saradnici Centra pripremiti na osnovu jedinstvene metodologije praćenja, stručnjaci Centra će napisati analitički izveštaj o sprovođenju izbora.

SARADNICI

Opširnije...
 
SLABOSTI POLITIKE MULTIKULTURALNOSTI
ponedeljak, 25 avgust 2014 00:00

U poslednjem broju "Hrvatske riječi", glasila Nacionalnog saveta hrvatske nacionalne manjine u Srbiji, objavljen je razgovor sa dr Goranom Bašićem o stanju i perspektivama politike multikulturalnosti u Srbiji.

untitled-11 1 untitled-2

http://www.hrvatskarijec.rs/vest/2466/Slabosti-politike-multikulturalnosti/

 
GRAĐANSKE DUŽNOSTI I „MANJINSKA PRAVA“
subota, 02 avgust 2014 18:31

ercbgd

Rasprava započeta u Narodnoj skupštini, a nastavljena u medijima o „plaćanju struje“ i „udžbenicima na albanskom jeziku“ potvrdila je to da je politika multikulturalnosti u Srbiji puna slabosti i da ju je neophodno menjati kako bi se obezbedila puna ravnopravnost građana i delotvorno ostvarivanje i zaštita manjinskih prava.

Postojećim propisima podstaknut je segregativni multikulturalizam u kojem su najsnažnije društvene veze između pripadnika nacionalnih manjina i pripadnika srpskog naroda one koje održavaju njihove političke stranke. Kada takve veze izostanu ili kada politički interesi nisu usaglašeni onda ispaštaju građani bez obzira na nacionalnu ili etničku pripadnost. Za građane i državu najpovoljnije je političko i pravno okruženje u kojem se podstiče društvena integracija, jačaju ravnopravnost, poverenje i veze među građanima, a zaštita i očuvanje kulturnih, etničkih identiteta ostvaruje kao deo opštih kulturnih vrednosti.

Opširnije...
 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Strana 8 od 11

 

UNESCO-Konvencija-o-kulturnoj-raznolikostiAgenda 21 za kulturu Bela knjiga o interkulturnom dijalogu Ljubljanske smernice za integraciju raznolikih društava popis-stanovnistva-2012-prema-nacionalnosti-1 standardizacija-romskog-jezikaIZVESTAJ-O-SPROVODJENJU-STRATEGIJEprilozi strategiji unapredjenja polozaja romapolazna studija

prava nacionalnih manjina

 

Online
Imamo 26 gostiju na mreži
Statistika
Broj pregleda članka : 482074
feed-image RSS
© 2020 Centar za istraživanje etniciteta