Logo - Mreza za interkulturalnost-01

Interkulturalni-omladinski-centar

prepreke interkulturalnostiKorica Ucesce nacionalnih manjina u dip Srbije korica FINAL - CopyPOLITIČKA AKCIJA - Romski pokret i promene - Goran Bašić Rasprostranjenost romskih naselja

multi-kulti
akt-arhiva
pracenje-izbora-nsnm


VODIČ ZA INKLUZIVNE KULTURNE POLITIKE izvestaj - koricemedijii prisilne migracije  koricaosi koricakultura i ekonomski razvoj - koricaknjiga - od segregativne ka inoj politici multikulturalnosti 1

Mreža za interkulturalnost
Centar za istraživanje etniciteta (Beograd)
Centar za regionalizam (Novi Sad)
Centar za razvoj civilnog društva (Zrenjanin)
Agenda (Beograd)
DamaD (Novi Pazar)
Centar za demokratiju, ljudska prava i regionalnu saradnju (Beograd)
UrbanIn (Novi Pazar)
Centar za interkulturnu komunikaciju (Petrovaradin)
Beogradski centar za ljudska prava (Beograd)

MANDATARU UPUĆENA INICIJATIVA ZA USTANOVLJAVANJE MINISTARSTVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA
utorak, 07 jun 2016 17:27

ljimpMandataru za sastav nove Vlade Republike Srbije gospodinu Aleksandru Vučiću upućena je Inicijativa za ustanovljavanje Ministarstva za ljudska i manjinska prava. Inicijativom se zagovara ustanovljavanje Ministarstva koje bi se na osnovu propisanih upravnih nadležnosti i pune političke odgovornosti staralo o ostvarivanju i zaštiti ljudskih i manjinskih prava.

 

INICIJATIVA

 
DOBRA UPRAVA I LJUDSKA PRAVA
ponedeljak, 16 maj 2016 19:11

ljimpKvalitet života, ostvarivanje i zaštita ljudskih prava zavise u velikoj meri od toga na koji način organi javne uprave upravljaju javnim politikama i kako se u obrazovnom, kulturnom i medijskom sistemu razvija kultura ljudskih prava. Prema izveštajima međunarodnih organizacija, nezavisnih državnih organa i nevladinih organizacija našem društvu nedostaju i jedno i drugo – kvalitetnija uprava ljudskim pravima i kultura ljudskih prava. O ovim pitanjima i inicijativi za ustanovljavanje Ministarstva za ljudska i manjinska prava govoriće 17. maja u Medija centru u Beogradu Osman Balić, Aleksandar Popov i Goran Bašić.

AGENDA

 
Zašto se ljudskih prava setimo tek kada smo ugroženi?
četvrtak, 05 maj 2016 08:24

ljimpLjudska prava su vrednost, sa njima se rađamo, neotuđiva su i pripadaju nam zbog toga što imamo potrebu da živimo dostojanstveno i sigurno. Dužnost je država i međunarodnih institucija da urede društveni, pravni, politički, ekonomski prostor tako da bez prepreka možemo da planiramo život i stremimo ka sreći. Međutim, građanska dužnost svakog je da čuva vrednosti kojima stremi. Kada je reč o ljudskim pravima obično se setimo zašto je važna njihova zaštita tek kada nam je ugroženo neko pravo ili kada na putu ka ostvarivanju ličnih ciljeva naiđemo na prepreke koje ne možemo da prevaziđemo. Ljudska prava se čuvaju svakodnevno, ona nisu paragrafi u konvencijama, ustavima i propisima već deo nas i našeg neposrednog okruženja. Ona su deo života i kada ih nema, nisu nam priznata ili su ugrožena osećamo se kao da nam nedostaje vazduh. Zbog toga bi u obrazovnom, kulturnom, medijskom prostoru, u javnoj upravi, među civilnim društvom trebalo razvijati kulturu ljudskih prava usklađenu sa ljudskim potrebama, a takvu politiku mora i dužna je da vodi država na koju smo preneli deo našeg suvereniteta upravo zbog toga da bi obezbedila uslove za dostojanstven život.

 
Kako upravljati ljudskim pravima – razgovor sa građanima u Nišu i Leskovcu
utorak, 26 april 2016 00:00

13086846 592044034278791 2084263085381589359 oModel policentričnog upravljanja ljudskim pravima, u više organa javne vlasti, nije doprineo njihovoj boljoj zaštiti i razvijanju načina na koji se unapređuju, prate i o njima izveštava. Poseban problem predstavlja „upravljanje“ ljudskim pravima u lokalnim samoupravama, odnosno u neposrednom okruženju u kojem ostvarujemo većinu svojih prava. Čini se da bi racionalnije i ekonomičnije, a za građane povoljnije bilo ukoliko bi o ostvarivanju, zaštiti, koordinaciji poslova u vezi sa ljudskim pravima računa vodilo posebno ministarstvo. Uloga ovog državnog organa bi bila da razvije mehanizme u javnoj upravi koji bi efikasno doprinosili institucionalizaciji ljudskih prava u javnom prostoru.

 
INICIJATIVA ZA USTANOVLJAVANJE MINISTARSTVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA PODRŽANA U NOVOM SADU I SUBOTICI
petak, 22 april 2016 00:00

novi sadInicijativa za ustanovljavanje Ministarstva za ljudska i manjinska prava koju je pokrenuo Centar za istraživanje etniciteta, nakon Beograda, podržana i u Novom Sadu i Subotici.

Na tribini na kojoj se govorilo o razlozima ponovnog ustanovljavanja Ministarstva za ljudska i manjinska prava istaknuto je da dosadašnje loše iskustvo sa ranijim ministarstvima ne sme biti prepreka njegovog ponovnog uspostavljanja, a da bi se uz punu političku odgovornost, kvalitetan kadar i jasno određene nadležnosti koje obuhvataju normativne, koordinacione i nadzorne državne poslove u oblasti ljudskih i manjinskih prava, izbeglo ponavljanje ranijih grešaka.

 
SUZANA PAUNOVIĆ PODRŽALA INICIJATIVU ZA USTANOVLJAVANJE MINISTARSTVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA
sreda, 20 april 2016 08:46

ljudska-prava1Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava dr Suzana Paunović je podržala Inicijativu za ustanovljavanje Ministarstva koje bi se bavilo pitanjima ljudskih prava. U članku objavljenom 17. aprila u dnevnom listu „Kurir“ gospođa Paunović je podržala inicijativu civilnog društva za ustanovljavanjem ministarstva: „Tema ljudskih prava mora imati jači mehanizam u Vladi, a formiranje ministarstva bilo bi dobro rešenje. Sada kao kancelarija ne možemo da budemo predlagači zakona ili strategija u ovoj oblasti jer smo zamišljeni kao neko ko prati stanje“.

Videti: http://www.kurir.rs/vesti/drustvo/suzana-paunovic-ne-razmisljam-o-fotelji-vidim-sebe-u-novom-vucicevom-timu-clanak-2225767

 
GRAĐANI I GRAĐANKE ZA LJUDSKA PRAVA
petak, 15 april 2016 09:08

share4I u Novom Sadu razgovaraće se na temu „Zašto nam je potrebno ministarstvo za ljudska i manjinska prava“. Nesumnjivo je da napredak u vezi sa ustavno-pravnim uređenjem, ostvarivanjem i zaštitom ljudskih prava nije otklonio mnoštvo problema koji sprečavaju društveno uključivanje, eliminisanje diskriminacije, zaštitu socijalnih i ekonomskih prava, niti je postignuta društvena sigurnost u kojoj je kultura ljudskih prava jedan od obrazaca ponašanja u javnom životu. Ljudska prava su u demokratskom društvu utkana u sve socijalne odnose i o tome treba da brinu svi: građani i građanke, NVO, lokalne samouprave, akademska zajednica, ali pre svega državna uprava. U njoj neko mora sa punom odgovornošću da se stara o ostvarivanju, zaštiti, praćenju, koordinaciji, izveštavanju, upravljanju ljudskim i manjinskim pravima.

Opširnije...
 
LJUDSKA PRAVA TREBAJU „DOBRU UPRAVU“
utorak, 12 april 2016 00:00

130416-02Obrazovanje Ministarstva za ljudska i manjinska prava bitno bi doprinelo unapređenju ostvarivanja i zaštite ljudskih prava i uspostavila bi se politička i upravna odgovornost za odluke koje se donose i poslove koji se obavljaju u državnoj upravi – zaključak je sa okruglog stola na temu „Zašto nam je potrebno ministarstvo za ljudska i manjinska prava“. U razgovoru su učestvovali predstavnici nevladinih organizacija, javne uprave, nezavisnih tela i građani i građanke.

AGENDA

INICIJATIVA ZA USTANOVLJAVANJE MINISTARSTVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

Opširnije...
 
KO UPRAVLJA STRATEGIJOM SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA ROMA?
petak, 08 april 2016 07:59

share2Čestitajući Romima 8. april Centar za istraživanje etniciteta podseća da je Vlada Republike Srbije početkom godine usvojila Strategiju socijalnog uključivanja Roma, ali da još uvek nije ustanovljeno telo koje bi trebalo da upravlja poslovima sprovođenja strateških mera. Reč je o tome da je Strategijom utvrđen načina unapređenja ljudskih prava Roma i da upravne i administrativne prepreke ili nedostaci u vezi sa upravljanjem afirmativnim merama i drugim merama socijalnog uključivanja ne smeju da budu prepreka ostvarivanju ljudskih prava. Ustanovljavanjem Ministarstva za ljudska i manjinska prava stvorila bi se upravna i politička osnova za efikasno i odgovorno sprovođenje mera socijalnog uključivanja Roma.

 
ZAŠTO NAM JE POTREBNO MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA?
petak, 08 april 2016 07:56

share3Centar za istraživanje etniciteta organizuje razgovor o razlozima zbog kojih bi trebalo da u Vladi Republike Srbije postoji ministarstvo zaduženo za ljudska i manjinska prava. O tome će u utorak 12. aprila u „Medija centru“ u 13.00 sati govoriti Goran Bašić, Milan Antonijević, Sara Dereta i Zoran Stojiljković, a u razgovoru će učestvovati predstavnici državne uprave, nezavisnih državnih organa, nevladinih organizacija.

 
Manjine, većina i predizborna kombinatorika u Srbiji
četvrtak, 07 april 2016 00:00

tribina hgs u fabrici - 11.04.2016. finalnoTribina Hrvatskog građanskog saveza 11. aprila u Novom Sadu

Hrvatski građanski savez u saradnji sa Studentskim kulturnim centrom Novi Sad organizuje tribinu pod nazivom "Manjine, većina i predizborna kombinatorika u Srbiji".

Tribina će se održati 11. apila 2016. (ponedeljak), od 19 časova u Novom Sadu, uprostoru "Fabrike" (Kineska četvrt, Bulevar Despota Stefana br. 5).

Ključna pitanja na koje će učesnici tribine nastojati da daju odgovore su: Kako manjinske stranke i predstavnici manjinskih zajednica nastupaju na izborima 2016? Kako postojeći izborni sistem utiče na reprezentovanje manjina u predstavničkim telima i izvršnoj vlasti? Kako se ponašaju političke stranke građanske orijentacije u odnosu na manjinska pitanja i manjine u Srbiji? Da li nam ovi izbori donose promene (na bolje, ili na gore)?

Na tribini će kao uvodničari/ke govoriti: dr Anton Delić, antropolog (Hrvatski građanski savez), Aida Ćorović, građanska aktivistkinja i narodna poslanica (u sazivu 2014-2016.), prof. dr Goran Bašić, istraživač (Centar za razvoj etniciteta) i Vladimira Dorčova Valtnerova, novinarka. Razgovor će moderirati Marija Srdić, aktivistkinja i novinarka.

 

 
LJUDSKA PRAVA I DOBRA UPRAVA
ponedeljak, 04 april 2016 13:39

ljimpI pored toga što se u javnosti često govori o ljudskim pravima i što se u izveštajima međunarodnih organizacija i državnih organa Republike Srbije ukazuje na probleme u vezi sa njihovim ostvarivanjem u javnoj upravi ne postoji organ koji se sa punom političkom i upravnom odgovornosti bavi ljudskim pravima. Potreba za državnim organom koji bi vodio računa o stanju, ostvarivanju, praćenju ljudskih prava, izveštavanju o primeni međunarodnih standarda u različitim oblastima ljudskih prava i unapređenju kulture ljudskih prava je sve više izražena. Građani se često suočavaju sa problemima u vezi sa ostvarivanjem i zaštitom prava na rad, socijalnu i zdravstvenu zaštitu, a pojedine društvene grupe i sa isključenošću i diskriminacijom, u porastu su vršnjačko nasilje i nasilje u porodici u kojima su žene i dece najčešće žrtve.

Zbog toga, ali i zbog obaveza koje će država i građani imati tokom pristupanja Evropskoj uniji, u budućoj Vladi Republike Srbije trebalo bi da se ustanovi Ministarstva za ljudska i manjinska prava koje bi se u skladu sa principom „dobre uprave“ staralo o tome da građani imaju pun pristup i odgovarajuću zaštitu ljudskih prava.

 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Strana 3 od 10

 

UNESCO-Konvencija-o-kulturnoj-raznolikostiAgenda 21 za kulturu Bela knjiga o interkulturnom dijalogu Ljubljanske smernice za integraciju raznolikih društava popis-stanovnistva-2012-prema-nacionalnosti-1 standardizacija-romskog-jezikaIZVESTAJ-O-SPROVODJENJU-STRATEGIJEprilozi strategiji unapredjenja polozaja romapolazna studija

prava nacionalnih manjina

 

Online
Imamo 26 gostiju na mreži
Statistika
Broj pregleda članka : 392506
feed-image RSS
© 2019 Centar za istraživanje etniciteta