Logo - Mreza za interkulturalnost-01

Interkulturalni-omladinski-centar

prepreke interkulturalnostiKorica Ucesce nacionalnih manjina u dip Srbije korica FINAL - CopyPOLITIČKA AKCIJA - Romski pokret i promene - Goran Bašić Rasprostranjenost romskih naselja

multi-kulti
akt-arhiva
pracenje-izbora-nsnm


VODIČ ZA INKLUZIVNE KULTURNE POLITIKE izvestaj - koricemedijii prisilne migracije  koricaosi koricakultura i ekonomski razvoj - koricaknjiga - od segregativne ka inoj politici multikulturalnosti 1

Mreža za interkulturalnost
Centar za istraživanje etniciteta (Beograd)
Centar za regionalizam (Novi Sad)
Centar za razvoj civilnog društva (Zrenjanin)
Agenda (Beograd)
DamaD (Novi Pazar)
Centar za demokratiju, ljudska prava i regionalnu saradnju (Beograd)
UrbanIn (Novi Pazar)
Centar za interkulturnu komunikaciju (Petrovaradin)
Beogradski centar za ljudska prava (Beograd)

Manjinske samouprave i kulturna autonomija nacionalnih manjina
utorak, 25 februar 2014 00:00

Manjinske-samouprave-i-kulturna-autonomija-nacionalnih-manjinaNacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina sugeriše da se njihov položaj uskladi sa Ustavom RS i da se otklone propusti koji otežavaju rad i ostvarivanje nadležnosti ovih tela koja zastupaju prava nacionalnih manjina na kulturnu autonomiju. Međutim, time neće biti otklonjeni problemi koji suštinski opterećuju funkcionalnu i delotvornu zaštitu prava nacionalnih manjina:

  • Položaj pripadnika/pripadnica nacionalnih manjina uprkos brojnim propisima nikada nije uređen. Osnovni pravni akt, koji se danas primenjuje u Republici Srbiji Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina donet je 2002. godine u Parlamentu SR Jugoslavije sa idejom da na opšti način utvrdi načela položaja nacionalnih manjina u Federaciji, a da potom svaka država članica donese posebne zakone kojima će u zavisnosti od prirode multikulturalnosti bliže urediti pitanja od značaja za položaj manjina. Umesto toga, Republika Srbija je 2009. godine donela Zakon kojim je uredila položaj nacionalnih saveta nacionalnih manjina kao tela manjinske samouprave čime je nastala situacija u kojoj nije uređen položaj građana kojima je Ustavom zajamčeno ostvarivanje prava na zaštitu identiteta, ali jeste položaj tela koja ih zastupaju u vezin sa ostvarivanjem tih prava.
  • Manjinske samouprave su snažno centralizovana tela koja se biraju isključivo na nacionalnom nivou zbog čega se suočavaju sa problemima kako u vezi sa ostvarivanjem nadležnosti u lokalnim samoupravama tako i u vezi sa primenom jednog od osnovnog načela svake samouprave i autonomije – delotvornog učešća građana.
  • Uticaj političkih stranaka na manjinske samouprave je snažan, opterećuje suštinu autonomije i samouprave i otežava ostvarivanje nadležnosti manjinskih samouprava u lokalnim zajednicama.

Normativnim otklanjanjem ovih propusta stvarila bi se osnovna za ostvarivanje politike integrativne multikulturalnosti koja podrazumeva zaštitu i unapređenje etno-kulturnih identiteta, ali i jačanje kohezivnih društvenih veza.

 

 

UNESCO-Konvencija-o-kulturnoj-raznolikostiAgenda 21 za kulturu Bela knjiga o interkulturnom dijalogu Ljubljanske smernice za integraciju raznolikih društava popis-stanovnistva-2012-prema-nacionalnosti-1 standardizacija-romskog-jezikaIZVESTAJ-O-SPROVODJENJU-STRATEGIJEprilozi strategiji unapredjenja polozaja romapolazna studija

prava nacionalnih manjina

 

Online
Imamo 230 gostiju na mreži
Statistika
Broj pregleda članka : 483072
© 2020 Centar za istraživanje etniciteta