Logo - Mreza za interkulturalnost-01

Interkulturalni-omladinski-centar

prepreke interkulturalnostiKorica Ucesce nacionalnih manjina u dip Srbije korica FINAL - CopyPOLITIČKA AKCIJA - Romski pokret i promene - Goran Bašić Rasprostranjenost romskih naselja

multi-kulti
akt-arhiva
pracenje-izbora-nsnm


VODIČ ZA INKLUZIVNE KULTURNE POLITIKE izvestaj - koricemedijii prisilne migracije  koricaosi koricakultura i ekonomski razvoj - koricaknjiga - od segregativne ka inoj politici multikulturalnosti 1

Mreža za interkulturalnost
Centar za istraživanje etniciteta (Beograd)
Centar za regionalizam (Novi Sad)
Centar za razvoj civilnog društva (Zrenjanin)
Agenda (Beograd)
DamaD (Novi Pazar)
Centar za demokratiju, ljudska prava i regionalnu saradnju (Beograd)
UrbanIn (Novi Pazar)
Centar za interkulturnu komunikaciju (Petrovaradin)
Beogradski centar za ljudska prava (Beograd)

Stepen društvene integrisanosti nacionalnih manjina u Srbiji, 2020.
utorak, 28 april 2020 09:13

1 etnicka distancaCentar za istraživanje etniciteta u saradnji sa Institutom društvenih nauka sprovodi istraživanje posvećeno integrisanosti i ostvarivanju prava nacionalnih manjina u Republici Srbiji. Istraživanje je zasnovano na naučnoj metodologiji, dugo je i pažljivo pripremano, zasnovano je na dobrovoljnosti i anonimnosti ispitanika i zaštiti podataka o ličnosti.

Istraživanje se sprovodi od 27. aprila do 27. maja 2020. godine. Pored ispitivanja stavova većinske populacije o nacionalnim manjinama, posebnim upitnicima ispitaće se stavovi pripadnika uzorkom obuhvaćenih nacionalnih manjina. Pripadnici nacionalnih manjina koji nisu obuhvaćeni uzorkom takođe su dobrodošli da popune upitnik ukoliko to žele.

Anketu možete popuniti na sledećem linku:

https://www.idn.org.rs/limesurvey/index.php/20202

Istraživanje se sprovodi uz podršku Fondacije za otvoreno društvo.

 
MIŠLJENJE SAVETODAVANOG KOMITETA COE
četvrtak, 19 decembar 2019 11:43

opinion enSavet Evrope u svom poslednjem izveštaju o primeni Konvencije o zaštiti nacionalnih manjina ukazuje da je Srbija multikulturalna zemlja, sa različitiim nacionalnim manjinama predstavljenim kroz 23 Saveta nacionalnih manjina. Međutim, i pored značajnih napora vlasti, zaštita prava manjina u Srbiji mora biti značajno poboljšana, navodi se u novom izveštaju Saveta Evrope i dodaje da najviši nivo zaštite prava imaju nacionalne manjine u Vojvodini, dok je situacija sa Romima i dalje alarmantna.

FOURTH OPINION ON SERBIA

https://www.slobodnaevropa.org/a/savet-evrope-polo%C5%BEaj-roma-u-srbiji-alarmantan/30331785.html

http://rtv.rs/sr_lat/drustvo/savet-evrope-poziva-srbiju-da-snaznije-stiti-prava-nacionalnih-manjina_1077217.html

http://rs.n1info.com/Vesti/a553497/Savet-Evrope-Manjinska-prava-u-Srbiji-moraju-se-znacajno-popraviti.html

http://www.nspm.rs/hronika/savet-evrope-manjinska-prava-u-srbiji-moraju-znatno-da-se-poboljsaju-situacija-sa-romima-i-dalje-alarmantna.html

https://www.dnevnik.rs/politika/savet-evrope-srbija-da-snaznije-stiti-prava-nacionalnih-manina-18-12-2019

https://insajder.net/sr/sajt/vazno/16430/

https://www.glasamerike.net/a/savet-evrope-manjinska-prava-u-srbiji-potrebno-zna%C4%8Dajno-popraviti/5210739.html

 
OSTVARIVANJE PRAVA NACIONALNIH MANJINA NA KULTURNU AUTONOMIJU
četvrtak, 12 decembar 2019 12:06

ercbgdU okviru projekta Šta pripadnici/ce nacionalnih manjina misle o "manjinskim" pravima i politikama Centar za istraživanje etniciteta održao je  Fokus grupe u Novom Sadu i Beogradu. Održane Fokus grupe bile su posvećene utvrđivanju stanja i problema u vezi sa ostvarivanjem prava na kulturnu autonomiju pripadnika nacionalnih manjina (obrazovanje, službena upotreba jezika i pisma, informisanje i kultura) koji nemaju čvrste veze sa manjinskim samoupravama (Nacionalni savet nacionalne manjine) ili koji žive disperzirano u odnosu na kulturne centre koje pripadnici nacionalnih manjina tradicionalno nastanjuju, odnosno koji bi prava iz kulturne autonomije trebalo da ostvaruju neposredno.

 
KULTURNA AUTONOMIJA I MANJINSKA SAMOUPRAVA
petak, 01 novembar 2019 00:00

2019-12-03 1U organizaciji Centra za istraživanje etniciteta i Instituta društvenih nauka, uz prisustvo brojnih stručnjaka iz zemlje i regiona, 31. oktobra održan je okrugli sto "Kulturna autonomija i manjinska samouprava". Okrugli sto je održan u Velikoj sali Instituta društvenih nauka gde su učesnici imali priliku da diskutuju o prikupljanju etnički osetljivih podataka u svrhu provere i unapređenja efekata manjinskih politika.

Okrugli sto je organizovan u okviru projekta koji Centar realizuje a čiji ciljevi su prvo, da doprinese prikupljanju verifikovanih podataka o različitim aspektima položaja nacionalnih manjina u Srbiji i drugo, da ukaže na specifičnosti tog položaja i probleme sa kojima se suočavaju pripadnici nacionalnih manjina prilikom ostvarivanja priznatih prava.

Projekat je podržala Fondacija za otvoreno društvo.

PROGRAM

Opširnije...
 
JAČANJE KAPACITETA LOKALNIH ZAŠTITNIKA GRAĐANA ZA BORBU PROTIV DISKRIMINACIJE
ponedeljak, 21 oktobar 2019 00:00

preporuke koricaU okviru projekta a na osnovu analize rada lokalnih zaštitnika građana, odluka statuta JLS o njihovom osnivanju i nadležnostima, te informacija prikupljenih na FG pripremljene su Preporuke koje su distribuirane svim lokalnim zaštitnicima građana koje se odnose na:

  • Jačanje kancelarija lokalnih ombudsmana kroz kadrovsko osnaživanje
  • Poboljšanje uslova rada
  • Obuke lokalnih ombudsmana
  • Ujednačavanje standarda za osnivanje kancelarija lokalnih ombudsmana

Preporuke za postupanje zaštitnika građana u lokalnoj samoupravi u vezi sa diskriminatornim postupanjem, odlučivanjem i ponašanjem

 
DISKRIMINACIJA PRIPADNIKA/CA "OSETLJIVIH" DRUŠTVENIH GRUPA U LOKALNOJ ZAJEDNICI
subota, 19 oktobar 2019 00:00

img 20191018 1021161Centar za istraživanje etniciteta u saradnji sa Udruženjem lokalnih ombudsmana Srbije uspešno je organizovao trening na temu "Diskriminacija pripadnika/ca "osetljivih" društvenih grupa u lokalnoj zajednici ". Trening je održan 18. oktobra 2019. godine u hotelu Norcev na Fruškoj gori. Na treningu je bilo reči isključivo o diskriminaciji grupa koje su u našem društvu subjekt antidiskriminacionih politika (žene, deca, nacionalne i verske manjine, Romi, osobe sa invaliditetom, stariji, seksualna orijentacija). Učesnicima su pružene pune informacije o zakonskoj zaštiti od diskriminacije ranjivih grupa i međunarodnim standardima zaštite. Ukazano je na praksu izveštavanja i značaj lokalnih antidiskriminacionih politika, ulogu nevladinih organizacija i naročito obrazovne antidiskriminacione politike.

Trening je organizovan u okviru projekta "Jačanje kapaciteta lokalnih zaštitnika građana za borbu protiv diskriminacije" koji je podržala Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije.

 
DISKRIMINACIJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI – KAKO JE PREPOZNATI I KAKO VODITI POSTUPAK
petak, 18 oktobar 2019 13:54

norcev 17.10.2019Centar za istraživanje etniciteta u saradnji sa Udruženjem lokalnih ombudsmana Srbije uspešno je organizovao trening na temu "Diskriminacija u lokalnoj zajednici - kako je prepoznati i kako voditi postupak". Trening je održan 17. oktobra 2019. godine u hotelu Norcev na Fruškoj gori. Trening je organizovan za lokalne zaštitnike građana tokom kojeg su im, kroz interaktivan rad i predavanja ex catedra preneta znanja i veštine neophodne za prepoznavanje svih oblika diskriminacije i načine na koje treba da pouče građane o pravnom leku ili da po sopstvenoj inicijativi pokrenu postupak pred odgovarajućim telom. Takođe, ukazano im je i na mogućnosti da u skladu sa svojim ovlašćenjima deluju preventivno u borbi protiv diskriminacije.

Trening je organizovan u okviru projekta "Jačanje kapaciteta lokalnih zaštitnika građana za borbu protiv diskriminacije" koji je podržala Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije.

 
RAZGOVOR O INTERKULTURALNOSTI
četvrtak, 26 septembar 2019 20:22

dsc 0045Danas je u Medija centru održana konferencija "Šta su prepreke interkulturalnosti u savremenom društvu". Povod za razgovor je istraživanje Centra o preprekama razvoja interkulturalnog okruženja u našoj zemlji koje je sprovedeno u okviru projekta Integrativna politika multikulturalnosti u Srbiji, koji je podržan od strane Fondacije za otvoreno društvo. Otvoreno o interkulturalnosti  govorili su: Milena Dragićević Šešić, Aleksandra Šanjević, Gojko Božović, Fahrudin Kladničanin i Goran Bašić.

http://rs.n1info.com/Vesti/a529236/Istrazivanje-Politicko-nasledje-jedan-od-razloga-sto-su-etnicke-distance-sve-vece-u-Srbiji.html

Opširnije...
 
ŠTA SU PREPREKE INTERKULTURALNOSTI U SAVREMENOM DRUŠTVU?
četvrtak, 19 septembar 2019 11:38

interkultiCentar za istraživanje etniciteta organizuje razgovor na temu "Šta su prepreke interkulturalnosti u savremenom društvu" koji će se održati 26. septembra 2019. godine u 12.00 u Medija centru u Beogradu (Terazije, 3, II sprat).

Povod za razgovor je istraživanje Centra o preprekama razvoja interkulturalnog okruženja u našoj zemlji, koje bi s obzirom na njene demografske, etničke, verske, jezičke i druge osobenosti trebalo da je „prirodno društveno stanje“. Posle kratkih uvodnih izlaganja trebalo bi da razmotrimo da li je interkulturalizam alternativa dominantnim politikama segregativnog multikulturalizma, kakve su njegove perspektive i kakva je uloga civilnog društva u tom procesu.

AGENDA


 
INTERKULTURALNOST STVARA SUPERHEROJE!
sreda, 18 septembar 2019 16:16

superherojPostanite i vi superheroj!

https://www.facebook.com/centarzaistrazivanjeetniciteta/videos/533101373924963/

Snimanje spota podržala Open Society Foundation Serbia / Fondacija za otvoreno društvo Srbija

 
Velika distanca između etničkih zajednica u Srbiji
sreda, 18 septembar 2019 15:09

goran baiDruštvene veze između etničkih zajednica u Srbiji su slabe, etnička distanca je visoka, a u javnim politikama podstiču se mere koje ne rešavaju postojeće probleme, pokazuje istraživanje Centra za proučavanje etniciteta iz Beograda.

http://rs.n1info.com/Vesti/a526807/Basic-Velika-distanca-izmedju-etnickih-zajednica-u-Srbiji.html

https://www.juznevesti.com/Drushtvo/Problem-albanske-manjine-proizilazi-iz-neresenog-statusa-srpskog-i-albanskog-naroda.sr.html

 
Šta su prepreke interkulturalnosti u Srbiji, Novi Sad
sreda, 11 septembar 2019 13:31

1270456476472260Centar za istraživanje etniciteta u saradnji sa Centrom za interkulturnu komunikaciju uspešno je organizovao razgovor na temu "Šta su prepreke interkulturalnosti u Srbiji" koji je održan 10. septembra 2019. godine u Kulturnom centru LAB u Novom Sadu. Nastojeći da obnovi razgovor o alternativi organizacija civilnog društva u višeetničkoj i višereligijskoj državi, poput naše, Centar je pokrenuo zagovaranje interkulturalizma kao društvene vrline.

Razgovor o poverenju, solidarnosti, društvenoj podršci, vrednostima i vrlini proistekao je iz istraživanja Centra za istraživanje etniciteta o preprekama za uspostavljanje interkulturalnog društva. Projekat je podržala Fondacija za otvoreno društvo.

Opširnije...
 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Strana 1 od 11

 

UNESCO-Konvencija-o-kulturnoj-raznolikostiAgenda 21 za kulturu Bela knjiga o interkulturnom dijalogu Ljubljanske smernice za integraciju raznolikih društava popis-stanovnistva-2012-prema-nacionalnosti-1 standardizacija-romskog-jezikaIZVESTAJ-O-SPROVODJENJU-STRATEGIJEprilozi strategiji unapredjenja polozaja romapolazna studija

prava nacionalnih manjina

 

Online
Imamo 35 gostiju na mreži
Statistika
Broj pregleda članka : 483563
feed-image RSS
© 2020 Centar za istraživanje etniciteta