grafika ap

grafika apAkcioni plan za sprovođenje Strategije socijalnog uključivanja Roma 2016–2025. godine nije usvojen. Bez akcionog plana Strategija je neupotrebljiva, mere koje su njome planirane ne mogu se pratiti, niti je moguće utvrditi napredak u ostvarivanju njenih ciljeva: a) uspostavljanje mehanizama za sprovođenje, planiranje, praćenje i unapređenje usvojenih mera i aktivnosti; b) razvijanje kapaciteta i odgovornosti organa državne uprave i lokalne samouprave da se efikasno staraju o ostvarivanju i zaštiti prava lica romske nacionalnosti; c) obezbeđenje sredstava u Budžetu Republike Srbije, budžetima JLS, kao i kod međunarodnih razvojnih partnera za finansiranje strateških mera; d) delotvorno uključivanje predstavnika romske zajednice u osmišljavanje i sprovođenje strateških mera.

Strategijom je predviđeno i to da će se ustanoviti način praćenja i finansiranja strateških mera i da će se do kraja 2017. godine osmisliti racionalan, efikasan i ekonomičan mehanizam njenim upravljanjem. AP za Poglavlje 23 predviđa ispunjavanje niza obaveza koje proizilaze i iz Strategije. Sve ovo nije ispunjeno i nisu stvoreni uslovi da se ove obaveze ostvare u predviđenom roku u najboljem interesu građana romske nacionalnosti. Aktivnosti i sredstva koje ulažu međunarodne organizacije ne daju pun efekat jer ne postoji način efikasnog upravljanja Strategijom. Za sve to potrebno je da se usvoji Akcioni plan u kojem su jasno utvrđeni prioriteti, mere, aktivnosti, indikatori, sredstva i način praćenja rezultata.

Sasvim sigurno je da godinu dana nakon usvajanja Strategije postoje problemi koji ugrožavaju ostvarivanje postavljenih ciljeva. Ustanovljeno Koordinaciono telo za praćenje Strategije je jedini nagoveštaj sistemskog pristupa rešavanju problema Roma, ali nije i ne može biti maska za sve neostvarene i neispunjene obaveze.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *